"lordship" translation into Hungarian

EN

"lordship" in Hungarian

EN

lordship {noun}

volume_up
lordship (also: esquire, sahib, lord, gentleman)
- A méltóságos úr böröndjei felkerülnek?
Az az úr azt mondta, hogy közülünk valaki.
- Jó estét, Nagyságos úr.
lordship (also: asset, demesne, domain, estate)
lordship (also: authority, force, grip, hold)
For Volt 138 ANDRE NORTON in his loneliness took pity on man and with his ax hewed for them a path to follow to knowledge and lordship before he, too, went from among them.
A magányos Volg ugyanis megsajnálta az embert, és szekercéjével utat vágott nekik a tudás és a hatalom felé, mielőtt még ő is elment volna.
lordship (also: demesne, estate, land)
lordship (also: demesne, manor)
lordship

Synonyms (English) for "lord":

lord

Context sentences for "lordship" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFor rightfully the lordship of Gorm should have rested in Koris' powerful hands.
Jog szerint Koris erős kezében kellett volna nyugodnia Gorm uralkodói pálcájának.
EnglishI hope you're finding everything to make His Lordship's stay more comfortable.
Remélem megtalálja a módját, miként teheti őlordsága számára kényelmessebbé ittlétét.
EnglishHe has claimed lordship over all this land, and there has been war between us for many months.
Õ az egész ország uralmára igényt formál, s már hónapok óta dúl köztünk a háború.
EnglishOne of his lordship's guests, a foreign gentleman, discovered shot.
Õlordsága egyik vendégét, egy külföldi urat, agyonlőve találták a szobájában.
EnglishBut I can tell you what drives his lordship, though he doesn't know I know.
De azt tudom, mi hajtja őlordságát, ha ő nem tudja is, hogy tudom.
EnglishBookings, nor did I want to disturb His Lordship.
Csak ippen nem akaródzott bekopogni Bookings tiszteleteshez, és őlordságát se vót lelkem felzavarni.
EnglishSaruman has poisoned the mind of the king and claim lordship over this lands.
Szarumán megmérgezte az elméjét, s hatalmát igényli.
EnglishI think that there you ask a little too much, responded his Lordship.
Azt hiszem, túl sokat vár tőlem, uram válaszolta őlordsága.
EnglishI may have learned a thing or two in the years I been with his lordship, but only by picking 'em up accidental.
Egy-két dolog rám ragadt, amióta őlordságát szolgálom, de csak véletlenül.
English'His lordship's in a rare taking,' continued the inspector.
Remélem, hogy senki se fogja addig a lábnyomokat összetaposni.
EnglishThere were kinsmen of her mother's in Karsten who would be quick enough to claim lordship here were she to die.
Élnek anyjának rokonai Karstenben, akik nem haboznának jogaikat követelni, ha ő meghalna.
EnglishAnd if I may say so... it is an honor to guard Your Lordship tonight.
...megtiszteltetés lordságodat védeni ma este.
EnglishHis lordship's got company coming in tomorrow night.
Õlordságához vendégek jönnek holnap este.
EnglishBurt, why do his lordship want them to sleep?
De Bert, miért akarja őket elaltatni őlordsága?
EnglishSo His Lordship of Wales will be angry, will he?
Még hogy Wales királya haragudni fog!
EnglishHi lordship come down with a foreign gentleman, the one that's been shot as likely as not, by the 5.40, and the foreign gentleman's valet.
Õlordsága 5 óra 40 perckor érkezett azzal a külföldi úrral, akit meggyilkoltak, és annak az inasa.
EnglishMay I bring your lordship more wine?”
Hozhatok még lordságodnak egy kupa bort?
English'From his lordship - at Chimneys - murder.'
Kőváraljáról... gyilkosság történt.
EnglishWell, I prefer Lordship.
Talán, szólíts inkább "Lordságod"-nak.
EnglishAs your lordship pleases.