EN lovely
volume_up
{noun}

lovely (also: lulu, doll, number)
The rich contralto voice thrilled along my nerves, and I had to remind myself that it was an alien speaking, not a lovely woman.
A zengő alt hang felvillanyozta az idegeimet, emlékeztetnem kellett magamat, hogy egy földönkívüli beszél hozzám, nem egy csinos .
lovely

Synonyms (English) for "lovely":

lovely

Context sentences for "lovely" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English'It's a lovely island, Flute, and we're proud that you chose to show it to us.'
Csodálatos ez a sziget, Furulya, és büszkék vagyunk rá, hogy megmutattad nekünk.
EnglishAnd standing m one corner was a lovely old Wurlitzer jukebox that really worked.
Az egyik sarokban pedig egy gyönyörű régi wurlitzer állt, amely működött is.
English'Did I have anything to do with this lovely, this heavenly miracle?' she said.
- Van valami szerepem ebben a gyönyörű, ebben a felséges csodában? - kérdezte.
EnglishMy lovely friend, a little while ago you looked at me as if I were a ci-devant.
Drága barátném, kegyed az imént úgy nézett rám, mint egy afféle ci-devant-ra.
EnglishElliot, this lovely young lady is Christina Evans, the guiding hand behind Magyck!
Elliot, ez a gyönyörű fiatal hölgy itt Christina Evans, a Magyck! megalkotója.
EnglishMY MOTHER LIVES IN A LOVELY VICTORIAN HOUSE IN the historical district of Pico Mundo.
Az anyám egy gyönyörű, viktoriánus házban lakik, Pico Mundo legrégebbi részében.
EnglishBut she had the same lovely smile, and her voice was low and sweet as ever.
De bűvös mosolya változatlan volt, hangja pedig éppoly mély és édes, mint mindig.
EnglishIf only you could see the lovely reading machines we used to have in London!
Ha láthatnád azokat a gyönyörű olvasógépeket, amelyek Londonban voltak nekünk!
EnglishIt is a lovely place but I am a bit disappointed to see that none of them has a suntan.
Végtelenül kellemes hely, bár kicsit szomorkodom, mert senkit sem látok lesülve.
EnglishJust a lovely little sensation, the soft pressure of the lips on my skin.
Kellemes kis érzés volt, ajkak puha nyomása a bőrömön, mosolyognom kellett tőle.
EnglishHow he'd bragged that their two infant children had inherited Juanita's lovely hair.
Mennyit dicsekedett azzal, hogy két apró gyermekük Juanita szépséges haját örökölte.
EnglishA lovely detailed black-and-white border ran along the floor on either sides.
A padló szintjén szövevényesen szépséges, fehér-fekete bordűr futott végig.
EnglishFly By Air Flight 2038 to lovely Freeport is now ready for passenger boarding.
A Repüljön Velünk Légitársaság 2o38-as járatára megkezdhetik a beszállást.
EnglishFor you, lovely lady, I will quote an almost trifling sum: five crowns of gold.
Egy ilyen gyönyörű hölgynek, mint te, nagyon alacsony árat számolok fel: öt aranykorona.
EnglishA lovely airplane, I thought, but too big for real hard-time barnstorming.
Gyönyörű repülőgép, gondoltam, de az igazi, kemény légivagánykodáshoz kicsit nehéz.
EnglishNever had I seen him so lovely as now when he was flushed with this new blood.
Még sose láttam ilyen szépnek, mint most, amikor kipirult a friss vértől.
EnglishIt's a deceptively lovely blue globe, swathed in bands of white clouds.
Az éjszakai oldalt derengve izzó vulkánok és cikázó villámok foltjai tarkították.
EnglishI spent a happy month on your lovely planet, which is how long the Julia was in orbit.
Egy csodálatos hónapot töltöttem szépséges bolygójukon a Queen Julia visszatéréséig.
EnglishA small plane took us to a lovely northern city closer to our destination.
Kis repülőgép vitt egy festői városkába, amely közelebb volt utunk céljához.
EnglishNow they were regaining consciousness were being treated to a cruel and lovely illusion.
Most, hogy visszanyerték, kegyetlen és szépséges érzékcsalódásban volt részük.