EN lower
volume_up
{adjective}

lower (also: low, nether, down)
volume_up
alsó {adj.}
Post office box in lower Manhattan, the Assistant Director told his counterpart.
Egy postafiók Alsó-Manhattanben - magyarázta az igazgatóhelyettes, kollégájának.
The format options are displayed in the lower half of the Selection window.
A formázási lehetőségeket megtalálja a Kijelölés ablak alsó részében.
Bracket types are displayed in the lower part of the Selection window.
A különböző zárójeltípusokat megtalálja a Kijelölés ablak alsó részében.
lower
It is sad, but the permissible age for drinking alcohol is getting lower and lower in many countries.
Sajnálatos, hogy az alkoholfogyasztás korhatára sok országban egyre alacsonyabb lesz.
This will result in better-quality repair services and lower prices.
Ez jobb minőségű javítási szolgáltatásokat és alacsonyabb árakat fog eredményezni.
The measures will combine increased energy efficiency with lower costs.
Az intézkedések ötvözik a fokozott energiahatékonyságot és az alacsonyabb költségeket.

Context sentences for "lower" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTHE LOWER LEG AND THIGHS ARE CONNECTED BY A TUBE ( 27 ) AND A TENSIONER ( 28 ) .
A lábszárat és a combot egy csővel (27) és egy feszítő elemmel (28) kötik össze.
EnglishWhen the doors opened on the lower alcove, he was surprised to find it deserted.
A fülke megérkezett a földszintre, az ajtó kinyílt, és senki sem várta mögötte.
EnglishI ran down the stairs, and through the dark lower rooms that opened on the canal.
Leszáguldottam a lépcsőn, át a csatornára nyíló, homályos, földszinti szobákon.
EnglishSomehow he had to avoid those fangs above, and those snapping jaws lower down.
Valahogy ki kell kerülnie a nőstény démon agyarait, a lófejekről nem is beszélve.
EnglishMore boarded-up wooden cottages; the lower floor of a tenement completely gutted.
Még több lett a bedeszkázott faház, az egyik bérkaszárnya földszintje kiégett.
EnglishAll right, said Worthing as they descended the wide staircase to the lower hall.
- Rendben van - mondta Worthing az előcsarnokba vezető széles lépcsőn lefelé menet.
EnglishJulie hurried to the bottom of the stairwell to see what lay beyond the lower door.
Julie leszaladt a lépcsők aljába, hogy megnézze, hova vezet az alattuk lévő ajtó.
EnglishEurope - and I am finishing here - must not lower its guard on this front either.
Európának - és ezzel zárnám - ezen a téren sem szabad éberségéből alábbadnia.
EnglishHow can we lower our consumption or cover it with other energy sources too?
Hogyan tudnánk visszafogni vagy más energiaforrásokból fedezni a fogyasztásunkat?
EnglishPrivate sector investment in research is lower than the socially optimum level.
A magánszektor kutatási beruházásai alacsonyabbak a társadalmilag optimális szintnél.
EnglishHe did not skulk or lower his head, for that would signal that something was wrong.
Nem ólálkodott, nem szegte le a fejét, ami jelezte volna, hogy valami nincs rendjén.
EnglishWe know that estimates of this kind are often lower than the real figures.
Tudjuk, hogy az ilyen típusú becslések sokszor alacsonyabbak a valós számoknál.
EnglishHe crossed to her and put his fingertips on her lower back, and ran them up her spine.
Odament a lányhoz, ujjhegyét a lány derekára tette és végigfuttatta a gerincén.
EnglishDecrease velocity, lower your landing gear, and follow us or you will be attacked.
Csökkentse sebességét, bocsássa ki a futóművét, és kövessen minket, különben támadunk.
EnglishWatching this, the lower ranks had suffered a staggering setback to morale.
Ezt látván a közemberek is visszahúzódtak, s a szellem jóvátehetetlenül megromlott.
EnglishAt 6%, the EU's administrative costs are lower than quite a few of its Member States.
Az EU igazgatási költségei a maguk 6%-os szintjével sok tagállaménál alacsonyabbak.
EnglishHe crouched lower, hurrying among the thickly needled branches of pine trees.
Golyók vágódtak körülötte a fatörzsekbe, borotválták le, és szórták rá a tűleveleket.
EnglishHe pinched the fat wrinkles on his forehead and sunk lower into the chair.
Megcsipkedte a homlokán húzódó vastag ráncokat és még mélyebbre süppedt a székben.
EnglishEven older than the lower church that he'd just left, these stairs led down as well.
Ezek még az altemplomnál is régebbiek voltak, és ugyancsak lefelé vezettek.
EnglishAround the limb of the lower slope the main road led, bending toward Ra-hjemur.
Hamarosan egy jól kitaposott úthoz ért, amely nem vezethetett máshová, mint Ra-hjemurba.