"luscious" translation into Hungarian

EN

"luscious" in Hungarian

EN luscious
volume_up
{adjective}

luscious (also: concupiscent, erotic, exuberant, gross)
volume_up
buja {adj.}
She knelt before me, her mouth open and tender and luscious and red.
Ursula mellém térdelt, és kinyitotta gyöngéd, piros, buja száját.
The hills and the red earth and everything so green and luscious looking.
Ezek a dombok, a vörös föld meg a buja zöld növényzet!
I should wallow in the luscious beauty of Italian painting and music and architecture, yes, but I would do it with the fervor of a Russian saint.
Igen, lubickolni fogok az olasz festészet, zene és építészet buja szépségében, de egy orosz szent szenvedélyes hitével teszem.
luscious (also: suave, sweet)
volume_up
édes {adj.}
The flimsy luscious fiver and the five clean pound notes slid rustling under the brass rail.
A könnyű, édes ötös és az öt ropogós egyfontos már csusszant is át zizegve a sárgaréz rács alatt.
The noise was sweet and the hot water was luscious.
A forróvízpompás volt, a surrogás édes.
But the supreme part of it remained the sweet, luscious blood filling me, as I drank and drank.
De az volt mindennek a netovábbja, ahogy ömlött belém az édes-mézes vér, és én ittam és ittam.
luscious (also: amatory, carnal, concupiscent, erotic)
She smiled at him with a luscious tenderness.
A lány érzéki gyöngédséggel mosolygott rá.
Ez egy érzéki kis roboszuka mondta.
luscious (also: spicy, relishable)
The victims would be full of luscious blood.
Az áldozatok bizonyosan csurig vannak zamatos vérrel.
There was a tall glass of milk, frosty, luscious looking, in Eugenia's hand.
Eugenia nagy poharat tartott a kezében, és a pohárban zúzmarás, zamatos tej volt.
She was dark-skinned, a dancer by profession-a quiet and luscious beauty with whom he could do exactly what he wanted.
Sötét bőrű volt, foglalkozását tekintve hastáncosnő üde és zamatos szépség, akitől pontosan azt kaphatta, amit akart.
volume_up
vonzó {adj.}
luscious (also: bland, fulsome, honeyed, mellifluous)
luscious (also: juicy, lush)
He could taste the anticipation of luscious, juicy termites.
Szinte már a szájában érezte az ízletes, lédús termeszeket.
luscious
luscious (also: snappy, spicy, toothsome, relishable)
volume_up
ízes {adj.}
luscious (also: mellifluous)
Õ volt gyakorlatom mézédes tárgya.
luscious (also: syrupy)

Context sentences for "luscious" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt crossed his mind suddenly that it would be luscious to make love to her in yet another new bed.
Hirtelen arra gondolt, milyen ínycsiklandó lesz megint egy jó ágyban szeretni Rowant.
EnglishThat was not the sinuous luscious creature who had come to me.
Az a kígyózó mozgású gyönyörűség, aki eljött hozzám, nem ilyen volt.
EnglishThe rains had been kind, and all was a luscious, deep green.
Az esőzéseknek köszönhetően minden szép smaragdzöld színben játszott.
EnglishFor me, a dozen of those luscious cherries, said Pasm.
- Én egy tucatot kérek ezekből az érett cseresznyeszemekből - közölte Pasm.
EnglishHer dressing gown opened and there were her breasts, a luscious enticement.
Pongyolája szétnyílt, megláttam buján csábító mellét.
EnglishIt seemed there had never been a softer female body, never anything as yielding and luscious as her embrace.
Úgy éreztem, még sohasem létezett selymesebb női test, és bujább, odaadóbb dolog az ő ölelésénél.
EnglishA luscious young man owns it, but he'll be away for months.
- Ez az, amit az orvos rendelt - biztatta Roberta.
EnglishLet's give a big round of applause to the luscious Bobbie Dylan.
Nagy tapsot az ínycsiklandó Bobbie Dylonnak!
EnglishTime and again he fetched forth the stick, only to find that he had scraped the luscious termites off on the walls.
Újra és újra próbálkozott, de a termeszek mindig leperegtek botjáról, vagy pedig átrágták a pálcát.
EnglishHe used to entertain Gordon with luscious descriptions.
Zaftos részletekkel szórakoztatta Gordont.
EnglishLuscious, this woman; the seducer of Caesar.
Az asszony érzékisége minden képzeletet felülmúlt.
Englishbreasts, all of her luscious and inviting to him.
Minden porcikája kéjesen hívogatott.
EnglishThe sweet breeze coming from the river was so luscious and the dark house was right here in front of him, almost close enough for him to touch.
Mézédesen lágy szellőt küldött a folyó, és itt volt előtte a sötét ház, olyan közel, hogy megérinthette volna.
EnglishShe had a way of looking luscious in austere garments, her breasts large and high, her legs rounded and tapered exquisitely beneath her modest hem.
Telt, feszes melle, gömbölyű, elegánsan karcsú lába az érzékeket csiklandozta a legegyszerűbb, legszigorúbb ruhákban is.
EnglishInteresting that we can go on like this forever, that even when we don't drink, don't surrender to the luscious and fatal pleasure, we go on.
Érdekes, hogy még így is el lehet vegetálni: akkor is megmaradunk, ha nem iszunk, nem engedjük át magunkat a végzetes, parázna örömnek.
EnglishI saw the blue sky above in a flash and the peach blossoms blowing from the green leaves of the tree even as the luscious fruit itself clung to the branches.
Egy villanásra láttam a magasban a kék eget, a barackfa zöld leveleit, a gömbölyű gyümölcsök között hulldogáló sziromesőt.
EnglishThere was hot buttered anchovy toast, and a plum cake of the luscious old-fashioned kind that took me back to teatime at my grandmother's house when I was a little boy.
Forró vajas-szardellás pirítós volt, és régimódi szilvás sütemény, amilyet utoljára kisfiú koromban ettem nagyanyám házában.
EnglishBut on and on there came these waves of divine and luscious pleasure passing through me, pulled from me, pulled up from my loins, this coaxing and magnificent pleasure.
Ám nem szabadulhattam az isteni, kéjes hullámverésből, ami bennem kezdődött, az ágyékomból áradt ez a simogató, fenséges gyönyörűség.
EnglishThere was only the silence and the darkness in the hut, and then the arms of a Daughter of Men around me, luscious and loving and full of tenderness and passion, that mystery, that
Meg az Emberek Leányának puha, gyengéd karja, és a szenvedély, az a titok, az az élő csoda, a bujasággal ölelkező szeretet!
EnglishThe town house was spotless, a dream set out of time, full of my favorite Louis XV furnishings, luscious wallpaper, and the finest carpets to be found.
A ház patyolattiszta volt és gyönyörű, mint egy időből kiszakított álom kulisszája, tele kedvenc Louis quinze bútoraimmal, elragadó kárpitokkal, és a létező legpuhább szőnyegekkel.