"MA" translation into Hungarian

EN

"MA" in Hungarian

volume_up
MA {noun}
volume_up
Ma {noun}
HU
HU

"ma" in English

volume_up
ma {noun}

EN MA
volume_up
{noun}

1. "Massachusetts"

2. "master of arts"

MA

Context sentences for "MA" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYes, ma chere, he said in a real nice voice, all those coven houses, exactly.
- Igen, ma chére - mondta frankón kedves hangon -, pontosan, mindezek a rendházak.
EnglishLook, ma'am... we're sorry, but there's simply no way to go through the pass.
Nézze, asszonyom... nagyon sajnáljuk, de egyszerűen nem lehet ilyen időben kimenni.
EnglishAnd the technician said, "Well, ma'am, what do you mean your mouse is squeaking?"
Egy nő azzal a panasszal hívta az Apple-t, hogy az egere cingog - cincogó hangot ad ki.
English'I worry sometimes, ma'am,' a chief petty officer with a tightly bandaged head answered.
Néha aggódom, madame válaszolta a tengerészaltiszt, akinek pólyában volt a feje.
EnglishYes, ma'am, you are on the air and our guest is Mr. Donald Shimoda, the airplane flier.
- Igen, asszonyom, adásban van, ön is és a vendégünk is, Donald Shimoda, a repülő.
EnglishExcept for the red jawa dot, all of them represented human houses or ma chines.
A vörös java-pontok kivételével mind emberi létesítményeket jeleztek.
English'I was one of 'em, ma'am,' Ding announced, somewhat to Clark's displeasure.
- Az egyikük én voltam, asszonyom - szólalt meg Ding, Clark bosszúságára.
EnglishIf you are looking for my master, ma'am, he is walking towards the little copse.
- Ha a gazdámat tetszik keresni, az imént láttam a liget felé menni.
EnglishI repeat, ma'am, the Russians are the ones who started shooting, and that's definite.
Még a harckocsik mellett álltak, amikor az oroszok tüzet nyitottak rájuk.
EnglishI wondered if you could tell me anything about the Blackbird Mine, ma'am.
Arra gondoltam, talán kegyed mondhatna nekem valamit a Feketerigó-bányáról, asszonyom.
EnglishI think you know a little more than that, ma'am, said Neele persuasively.
Azt hiszem, tudna egy kicsit többet is, asszonyom noszogatta a felügyelő.
English'Stephanie, ma'am,' the voice on the other side of the door replied patiently.
Stephanie, asszonyom felelte türelmesen a hang az ajtó túloldaláról.
EnglishIf I were you, ma'am, he said firmly, I'd go in and telephone to your friends.
Ha az ön helyében lennék, asszonyom mondta határozott hangon, én telefonálnék a barátaimnak.
EnglishHe grunted a perfunctory, Poor, ma'am, in reply and quickly closed the door.
Pocsék, asszonyom dünnyögte az válaszul és gyorsan becsapta az ajtót.
EnglishShe said in a low voice: If Ma says anything to you, Sam, be nice to her.
Halkan hozzátette: Bármit is mond a mama, kérlek, Sam, légy hozzá kedves.
EnglishMa'am, for that I will forgive the absence of Starbucks, Jack replied, with a smile.
Asszonyom, ezért hajlandó vagyok még a Starbuck hiányát is megbocsátani mosolygott rá Jack.
EnglishMA: Well, it's pretty irritating actually because nobody ever describes what a man is wearing.
MA: Nos, elég idegesítő, mert soha senki nem beszél arról, egy férfi mit hord.
EnglishI never said-' 'You just fell into the most dangerous trap in government service, ma'am.
- Vigyázzon, asszonyom, nehogy elkapja a kormánytisztviselők legveszélyesebb betegségét.
EnglishI heard the appropriate voice on the other end, Yes, Ma'am, coming directly.
Hallottam, amint egy hang azt mondja: Igen, nagysága, máris indulok!
EnglishWhen her mother came in, slam bam, thank you, ma'am, she'd take her out with it.
Mikor az anyja belépett, puff neki, egyből lecsapta a vasalóval.

Other dictionary words