"machinery" translation into Hungarian

EN

"machinery" in Hungarian

EN machinery
volume_up
{noun}

machinery (also: hardware, mechanism)
There was no broker in human machinery who had a requisition for shapes like theirs.
Az emberi gépezet egyetlen ügynöke sem nyújtott be igényt a magukfajta alakokra.
Blue lightning played furiously around the hanging machinery.
Kék villámok cikáztak a felfüggesztett gépezet körül.
What kind of remarkable machinery does this guy have in his head?
Miféle figyelemre méltó gépezet működik ennek a fickónak a fejében?
He didn't know all that much about how the machinery worked anyway.
Az alezredes úgysem volt tisztában a szerkezet működési elvével.
The frame would hold, and the rest of the machinery would flow like water.
A váz kitartana, de a szerkezet többi része úgy folyna, mint a víz.
Most of the center of the deck space was taken up by a mountain of encased machinery the device which, receiving its orders from the computers of the bridge, would move the rudder.
A térség közepét hegynagyságú, fedett gépezet foglalta el, az a szerkezet, amely a híd számítógépeitőől kapott parancsok alapján a kormánylapátot mozgatja.
machinery (also: action, mechanism, train)
Motor vehicles, machinery and plant being the property of an agricultural service supply agency and used by the holding under review.
Mezőgazdasági szolgáltató szervezet tulajdonában lévő, és a vizsgált üzem által használt járművek, munkagépek és felszerelés.

Context sentences for "machinery" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSparks spray from dangerously overloaded transformers and piston-driven machinery.
A túltöltött transzformátorok és dugattyús szerkezetek között szikrák pattogtak.
EnglishSo thank you all for this contribution to the complicated discharge machinery.
Tehát köszönöm mindenkinek hozzájárulását a komplikált mentesítési gépezethez.
EnglishDwarfed in a row of massive mud-eating machinery was a well-worn Volkswagen Rabbit.
A masszív, sárevő masinák sorában meghúzódva parkolt egy elnyűtt Volkswagen Golf.
EnglishThe conclusion that we came to was that magic had been replaced by machinery.
A következtetés amire jutottunk az volt, hogy a varázslat le lett cserélve gépekre.
EnglishTheir imaginations were flywheels on the ramshackle machinery of the awful truth.
A képzeletük súlyos lendkerék volt a félelmetes valóság rozoga gépezetében.
EnglishThese projects require large amounts of machinery and are highly capital-intensive.
Ezekhez a projektekhez nagyon sok gép szükséges, és nagyon tőkeérzékenyek.
EnglishBoth finished goods and the machinery with which to make electronic stuff.
Mind késztermékekre, mind olyan eszközökre, amelyekkel ezek előállíthatóak.
EnglishSteel is still one of the key raw materials for the machinery and construction industries.
Az acél továbbra is a gépipar és az építkezések egyik legfontosabb nyersanyaga.
EnglishOur children are growing up very quickly learning to read, learning to use machinery.
A gyerekeink úgy nőnek fel, hogy nagyon gyorsan megtanulnak olvasni, gépeket használni.
EnglishNo machinery, except the softly whirring potter's wheels and the clinkings of tools.
Nem voltak gépek leszámítva a fazekaskorongok halk surrogását és a szerszámok csengését.
EnglishThere's no machinery out here, so there has to be a latch of some kind in that room.
Itt kívül semmiféle szerkezetet sem látok, a szobában kell lennie valamilyen kapcsolónak.
EnglishHope Standish was trying to figure out the foreign machinery of Oren Rath.
Hope Standish igyekezett megfejteni, merre forog Oren Rath esze kereke.
EnglishThis is interesting because this sleeping machinery, it's perfectly conserved.
Ez azért érdekes, mert ez egy tökéletesen működő alvásmechanizmus.
EnglishOne has to go through all the machinery of making them Wards of Court, and all the rest of it.
És ha egyszer már összeházasodtak, akkor házasok is maradnak mondta az Atya.
EnglishOur civilization has chosen machinery and medicine and happiness.
A mi civilizációnk a gépeket és a gyógyászatot és a boldogságot választotta.
EnglishJonesy takes Duddits's right hand, which has become so clever with machinery out there at Voke.
Jonesy megfogja Duddits jobb kezét, amely olyan ügyes lett a bütykölésben a Voke-nál.
EnglishHilary tried to concentrate on that and not on the creaking and clattering of the machinery.
Hilary megpróbált erre koncentrálni és nem a csikorgó, recsegő masinára.
EnglishGod isn't compatible with machinery and scientific medicine and universal happiness.
Isten nem férhet össze a gépekkel és a tudományos gyógyászattal és az egyetemes közboldogsággal.
EnglishHe and Trandia moved apart into the deeper shadows and the loud, unmuffled machinery.
A sérült, magatehetetlen űrállomást pedig már könnyedén megsemmisíti az Új Köztársaság flottája.
EnglishIt would need siege machinery such as would take weeks to assemble.
Olyan harci gépekre lenne szükségük, amiket hetekbe telik összeszerelni.