"made a show" translation into Hungarian

EN

"made a show" in Hungarian

See the example sentences for the use of "made a show" in context.

Context sentences for "made a show" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English'Alva tried to slip that over on me, but I made him show me the Yet's bill.
Alva megpróbálta elmismásolni, de követeltem az állatorvos számláját.
EnglishGenar-Hofoen made a show of looking the other being up and down.
Genar-Hofoen többször is látványosan végignézett rajta, és elismeren hümmögött.
EnglishCarse strode to the weapons and made a show of examining them.
Carse a fegyverekhez csörtetett, úgy tett, mintha megvizsgálná őket, azután bólintott.
EnglishHe smiled and made a show of bulging his cheeks out while he ate.
Szélesen mosolygott, és feltnen kidagadó orcával majszolta a falatot.
EnglishHe made a show of consulting his notebook once more.
- Felnyitotta a noteszét és elmélyülten tanulmányozni látszott a feljegyzéseit.
EnglishYou ask for much and offer little, Cale said, and made a show of considering.
Túl sokat kérsz, és túl keveset adsz mondta Cale, és úgy tett, mint aki komolyan elgondolkodik az ajánlaton.
EnglishHe made some show of looking back over his shoulder and then held up one hand in the signal for a halt.
Látványosan hátrafordult a nyeregben, majd felemelte a kezét, és megállította a csapatot.
EnglishShe made a show of dusting herself off and making ineffectual passes through her snarled hair.
Rongyos teátrális mozdulatokkal leporolta magát, és megpróbálta ujjaival megfésülni bozontos haját.
EnglishIf it could not be made to show a substantial profit within a year or two, RAMJAC would close it down.
Ha egy-két éven belül nem tud jelentékeny nyereséget felmutatni, a PANAMORC bezárja az üzemet.
EnglishGurgeh made a show of looking around the gently lit roof-garden.
Gurgeh körbenézett a finoman megvilágított tetőkerten.
EnglishYes, they have made their show of force, but they have not as yet so much as flown over our territory.
Igen, előadták az erődemonstrációjukat, de odáig nem merészkedtek, hogy japán terület fölé repüljenek.
EnglishIt followed Gurgeh round, but it was playing dumb, and made a show of bumping into things now and again.
Õ ugyan ment Gurgeh után, de úgy tett, mintha megnémult volna, és eljátszotta, hogy időnként nekimegy dolgoknak.
EnglishI made a show of consulting my helm's read-out.
Csíptl lefelé eltnt a mködésképtelen hadigép alatt.
EnglishThe fieldless machine made a show of looking around.
Az aurátlan gép úgy tett, mint aki körülnéz.
EnglishI learned that they had made a show of my escape.
Megtudtam, hogy műsort csináltak a szökésemből.
EnglishThe rube made a show of being a judicious shopper.
A bunkó megjátszottá a szemfüles vásárlót.
EnglishAs always, the members of his unit made a show of sangfroid, despite the pre-mission jitters they all had to have.
Mint mindig, egységének tagjai most is hidegvérűnek látszottak, bár biztos ők is érezték az akció előtti feszültséget.
EnglishHe made a show of wiping his forehead.
Látványosan megtörölte a homlokát.
EnglishIt made a show of looking around.
EnglishGangs made a show of their kills.

Other dictionary words

English
  • made a show

Translations into more languages in the bab.la English-French dictionary.