"made against" translation into Hungarian

EN

"made against" in Hungarian

See the example sentences for the use of "made against" in context.

Similar translations for "made against" in Hungarian

made adjective
to make verb
against preposition
Hungarian

Context sentences for "made against" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAhead of us a larger building made a black blot against the almost black sky.
Előttünk egy nagyobb épület vált el fekete foltként a szintén csaknem fekete égtől.
EnglishThe reason you thought you'd gotten away was they never made a move against you.
- Azért hitted, hogy megmenekültél, mert sohasem tettek ellened semmit.
EnglishAnd the Pharisees going out made a consultation against him, how they might destroy him.
Erre a farizeusok kimentek és tanakodni kezdtek, hogyan okozhatnák vesztét.
EnglishThe furious whir of rattles made me press harder against what I'd struck.
Az őrjítően hangos csörgés hatására erősebben nyomtam magam ahhoz, aminek nekicsapódtam.
English(DE) Mr President, we have just seen a tragic accusation being made against Germany.
(DE) Elnök úr, épp az imént hallhattuk, milyen tragikus vádat hoznak fel Németország ellen.
EnglishMr President, Mr Lambsdorff made an accusation against the United Kingdom.
Elnök úr! Lambsdorff úr feljelentést tett az Egyesült Királyság ellen.
EnglishThe point has already been made that the fight against corruption is an important element.
Korábban már említették, hogy a korrupció elleni küzdelem fontos kérdés.
EnglishI think the accusations that you have made against him here are outrageous.
Szerintem botrányosak azok a vádak, amelyeket ön felvetett ellene.
EnglishBesides, married women can't be made to give evidence against their husbands.
Ezenfelül pedig férjes asszony nem tanúskodhat a férje ellen.
EnglishIt is particularly disturbing when accusations made against the UN mission turn out to be true.
Különösen nyugtalanító, amikor az ENSZ misszió ellen irányuló vádak igaznak bizonyulnak.
EnglishGordon took Rosemary by the upper arm and made to pull her against him.
Gordon belekapaszkodott a karjába, és magához szorította a lányt.
EnglishDogboy made a fat sound against the wallpaper, and then slid and crumpled.
Kutyafiú melegen puffant a tapétán, aztán a padlóra csúszott.
EnglishThat inn- keeper has gone and made a complaint against me.
Még ha úgy őriztetnének, ahogy nemesembert dukál... de nem, az is szörnyű...
EnglishBe on the alert for plans made against either Shimrod or Travec.
Figyeljetek az akár Shimrod, akár Travec ellen szőtt összeesküvésekre!
EnglishYou see what threats are made against me, to protect the Great Eyrie.
- Látja, Ward úr, mivel fenyegettek meg, ha még egyszer megpróbálok bejutni a Nagy Sasfészekbe...
EnglishAfterward Krayhayft began a tale while Corbell made himself comfortable against a convenient boulder.
Ezután Krayhayft egy mesébe kezdett, miközben Corbell egy kényelmes kőnél helyezkedett el.
EnglishStorm said heŽs innocent of charges made against him in the press...
Azt állitja, hogy ártatlan az ellene felhozott vádakban...
EnglishI could do nothing but follow her back to the house, where we made love against the statue of Virgin Mary.
Nem tehettem mást, követtem vissza a házhoz, ahol Szűz Mária szobrának dőlve szeretkeztünk.
EnglishThe only excuse I can think of for my ignorance is they haven't made a move against anything that involves the Church.
Csak azért lehet, mert eddig nem tettek semmit, aminek köze volt az egyházhoz.
EnglishThe peaks of his eyebrows made sharp angles against his forehead.
A szemöldöke éles szögben szaladt össze a homlokán.

Other dictionary words

English
  • made against

Moreover, bab.la provides the English-Polish dictionary for more translations.