"made entirely" translation into Hungarian

EN

"made entirely" in Hungarian

See the example sentences for the use of "made entirely" in context.

Similar translations for "made entirely" in Hungarian

made adjective
to make verb
entirely adverb
entire adjective

Context sentences for "made entirely" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNot simply occupied by something living, but entirely made of living matter.
Nem egyszerűen beleköltözött valami élőbe, hanem teljes egészében élő anyagból állt.
EnglishBefore them stood a man and a woman made entirely from lifeless stone.
Az állatok előtt egy férfi és egy asszony állt, akik tetőtől-talpig élettelen kőből készültek.
English(Which he certainly did NOT, being made entirely of cardboard.)
(Bizony, nem olyannak látszott, hiszen pappendekliből volt.)
EnglishWe haven't entirely made our minds up about you, she said.
Még nem döntöttünk véglegesen a sorsodról mondta.
EnglishBy taunting K'tha-Jon into a personal vendetta he had made the creature forget entirely about his harness .
Ha személyes vérbosszúba csalja bele K'tha-Jont, a szörnyeteg teljesen elfeledkezik a hámjáról... és a lézerről.
EnglishThey're made entirely out of butter anyway, you know.
EnglishWell, it's made entirely of white marble .
Hát az tiszta fehér márványból van...
EnglishThe apparent reason for this piece was its medium, that it was made entirely of glass; but there had to be a deeper reason.
Látszólag azért van itt, mert a szoborcsoportozat teljes egészében üvegből készült, de jelképi szempontból nyilván más oka van ennek...
EnglishThen I saw it was much bigger than Venice, with great piercing reflective towers, as if it had been made entirely of brilliant glass.
Aztán láttam, hogy sokkal nagyobb Velencénél, tűhegyes, tükrös tornyai vannak, és mintha mindenestül ragyogó kristályból csiszolták volna.
EnglishThe rapporteur has made it entirely clear in which areas fundamental rights, which enjoy the highest levels of protection in Europe, will be breached.
Az előadó teljesen egyértelművé tette, melyek azok a területek, ahol az alapvető emberi jogok - melyek Európában a legnagyobb védelmet élvezik - sérülni fognak.
EnglishThe mire stopped struggling, as its bodywhich was entirely made of mud, Candy guessed, all encased in hood, suit, boots and gloves began to lose its coherence.
A posvány már nem vergődött, mert a testét Cuki szerint az egész sárból lehetett, csak csuklyába, bakancsba és kesztyűbe csomagolták már nem tartotta össze semmi.

Other dictionary words

English
  • made entirely

More translations in the Arabic-English dictionary.