"made even more" translation into Hungarian

EN

"made even more" in Hungarian

See the example sentences for the use of "made even more" in context.

Similar translations for "made even more" in Hungarian

made adjective
to make verb
even adjective
even adverb
to even verb
more adverb
many noun
many adverb
Hungarian

Context sentences for "made even more" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Cedas broad, prominent features were made even more so by a magnifying effect from the lenses.
A Kréda amúgy is széles arca még szélesebbnek tűnt az üvegen át.
EnglishThe accident was made even more serious by the fact that several passengers were not wearing the safety belts fitted in the bus.
A balesetet továbbsúlyosbította, hogy a buszon sok utasnak nem volt bekötve a biztonsági öve.
EnglishThe single market can be made even more unified.
Az egységes piac még egységesebbé tehető.
EnglishThe situation in Darfur has become extremely critical and is made even more desperate by the expulsion of the various aid agencies in particular.
A darfuri helyzet rendkívül kritikus, amit még elkeserítőbbé tesz a különböző segélyszervezetek kiűzése.
EnglishThe need to enhance the impact of available funding is made even more acute by the current economic and financial crisis.
A rendelkezésre álló finanszírozás hatásának erősítését a jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság még akutabban szükségessé teszi.
EnglishThe extent of hypocrisy on the matter of foreign beef exportations is made even more apparent in the context of climate change discussions.
A külföldi marhahúsexporttal kapcsolatos képmutatás még nyilvánvalóbb, mint az éghajlatváltozásról folytatott párbeszéd esetében.
EnglishMany Members are struggling to comprehend and understand this complex piece of legislation, made even more complex by the intervention of the Council.
Sok képviselő küzd azzal, hogy megértse ezt a bonyolult jogszabályozási szöveget, amelyet a Tanács hozzájárulása csak tovább bonyolított.
EnglishIt is made even more complicated by the fact that the age when school children start statutory education also varies from Member State to Member State.
Még tovább bonyolítja a helyzetet, hogy tagállamról tagállamra változik az is, hogy hány éves korukban válnak a gyermekek iskolakötelessé.
EnglishThey bring an end to the impunity of owners of hulks, and inspections will be made even more effective by being targeted at such ships.
Megszüntetik az igen rossz állapotban lévő hajók tulajdonainak büntetlenségét, és az ellenőrzések még hatékonyabbak lesznek attól, hogy az ilyen hajókat célozzák majd meg.
EnglishIn addition, the situation is made even more difficult by new, strong challenges, such as climate change, the declining population or the global economic recession.
A helyzetet ráadásul tovább nehezítik olyan új és erőteljes kihívások, mint az éghajlatváltozás, a demográfiai hanyatlás, vagy a globális gazdasági recesszió.

Other dictionary words

English
  • made even more

Have a look at the Norwegian-English dictionary by bab.la.