"made fun of" translation into Hungarian

EN

"made fun of" in Hungarian

See the example sentences for the use of "made fun of" in context.

Similar translations for "made fun of" in Hungarian

made adjective
to make verb
fun noun

Context sentences for "made fun of" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat makes him sad, they were good friends and played games but never made fun.
Ez elszomorítja, jó barátok voltak, és játszottak vele, sohasem csúfolták.
EnglishJonesy and Henry had never hurt him or made fun, not of him and not of Pete.
Jonesy és Henry sohasem bántották, nem csúfolták ki, sem őt, sem Pete-et.
EnglishSo they were jealous and called you names and made fun of you-to make themselves feel better.
Ezért féltékenyek voltak, és kigúnyoltak, hogy jobban érezzék magukat.
EnglishTorn cotton underpants that the other girls at school made fun of.
Szakadt bugyiban menni iskolába, és tűrni, hogy kigúnyolják a lányok.
EnglishShe made fun of the name, but still, I could see the need in her eyes.
A nevet viccesnek találta, de én láttam a szemében a vágyat.
EnglishThere was no mistaking Ennis's car, the American Motors Gremlin they all made fun of.
Nem lehetett eltéveszteni Ennis kocsiját, egy American Motors Gremlint, mivel mindnyájan jókat szórakoztak rajta.
EnglishAnd none of them had ever hurt Duddits or made fun of him, either.
És egyikük sem bántotta vagy csúfolta Dudditsot.
EnglishCareful, boys, I haven't come here to be made fun of.
- Nem azért jöttem ide, hogy a bolondját járassátok velem.
EnglishShe'd teased him, made fun of him, ragged him.
Az asszony ingerkedett Arthurral, kifigurázta, ugratta.
EnglishYou and Nora both made fun of me to Mamma and
Nora meg maga bohócot csináltak belőlem anyu előtt és
EnglishIt was fairly easy, if he thought hard enough about the reading, to pretend that he didn't mind when they made fun of him.
Elég könnyű dolog volt, ha jó erősen az olvasásra gondolt, hogy úgy tegyen, egyáltalán nem érdekli, hogy gúnyt űznek belőle.
EnglishI was not allowed to play in any team, and the bloody goras in their clubhouses made fun of my turban and sent me off packing!
Egy csapatban sem engedtek játszani...és a nyomorult gorak a klubházukban gúnyt űztek a turbánomból...és elzavartak pakolni!
EnglishA lot of people made fun of that accent in college - not to his face, though, you don't make fun of a guy like this to his face - and he worked hard on getting rid of it.
Az egyetemen sokan gúnyolták ezért... persze, nem szemtől szembe; az ember nem gúnyolódik egy ilyen fickóval szemtől szembe...
EnglishThe only member of Sejanus's family who escaped was his brother, and he escaped for the strange reason that he had publicly made fun of Tibenus's baldness.
Sejanus családjának egyetlen tagja menekült meg, a bátyja, mégpedig abból a furcsa okból kifolyólag, hogy tréfát űzött Tiberius kopaszságából.

Other dictionary words

English
  • made fun of

More translations in the Greek-English dictionary.