"made good" translation into Hungarian

EN

"made good" in Hungarian

See the example sentences for the use of "made good" in context.

Similar translations for "made good" in Hungarian

made adjective
to make verb
good noun
good adjective

Context sentences for "made good" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe suit had been made by a good tailor, but the tailor's name had been removed.
Az öltöny jó szabó munkája volt, de a cégjelzést gondosan eltávolították belőle.
EnglishThey rode in silence for a while, and then the driver made another good point.
= Egy darabig szótlanul ültek, aztán a sofőr megint mondott egy fontos dolgot.
EnglishShe might even have made a good agent except for her evident discomfort around guns.
Ha nem utálná ilyen látványosan a fegyvereket, még jó ügynök is válhatna belőle.
EnglishHes a very steady and hard-working man and would have made her a good husband.
Don szilárd jellemű, szorgalmas fiatalember; jó férje lett volna a húgomnak.
EnglishIn one of her husband's three-piece suits, she made a damned good-looking man.
Pokolian jóképű férfinak látszott, ha fölvette a férje valamelyik mellényes öltönyét.
EnglishTHIS DECLARATION MUST BE MADE IN GOOD FAITH AND SHALL BE TREATED AS CONFIDENTIAL .
Ezt a nyilatkozatot jóhiszeműen kell megtenni, és bizalmasan kell kezelni.
English(DE) Madam President, you have made a good, clear and concise speech, Mr Bildt.
). - (DE) Elnök asszony! Bildt úr, Ön világos és tömör beszédet tartott.
EnglishTHIS DECLARATION MUST BE MADE IN GOOD FAITH AND SHALL BE TREATED AS CONFIDENTIAL .
A nyilatkozatot jóhiszeműen kell elkészíteni, és bizalmasan kell kezelni.
EnglishSince the launch of negotiations more than two years ago, we have made good progress.
A tárgyalások több mint két évvel ezelőtti megkezdése óta jó előrehaladást értünk el.
EnglishAnd so, you see, a marriage made for the good of the kingdom can come to be happy.
Ebből is láthatod, hogy az ország javáért kötött frigy boldog is lehet.
EnglishI know the Council is working on it, but we still have not made good progress.
Tudom, hogy a Tanács dolgozik ezen, de még mindig nem értük el a megfelelő előrehaladást.
EnglishWe believe that this good lady... made a breakthrough in cold fusion.
Úgy gondoljuk, hogy ez a kedves hölgy... meghozta az áttörést a hideg fúzióban.
EnglishHe was very ably defended and made a good impression on the jury in the witness box.
Nagyon ügyesen védekezett, és igen jó benyomást gyakorolt az esküdtekre.
EnglishThe Dwarves were still almost four thousand strong, and they had made good time.
A törpék még mindig majdnem négyezren voltak, és jó ütemben jöttek.
EnglishThe kids hud to be comfortable around her, and she'd already made a good start at that.
A gyerekeknek jól kellett érezniük magukat a társaságában, és az ügynöknő jól indított.
EnglishThere were a few I couldnt remember, but I think I made quite a good She stopped talking.
Volt néhány, amire nem emlékeztem, de azt hiszem, elég jól Nem fejezte be a mondatot.
English(NL) Mr President, Croatia has made good progress on its way to achieving EU membership.
(NL) Elnök úr, Horvátország jelentős előrelépést tett az uniós tagság felé vezető úton.
EnglishWhen you'd invested the time and made it good, you had to he careful.
S ha belefektetted a szükséges időt, és összejött, akkor is jó, ha vigyázol!
EnglishI didn't know anybody made whiskey that good outside of Tennessee.'
Még senkit sem ismertem Tennessee határain kívül, aki ilyen jó whiskyt főzne.
EnglishOtherwise, the majority of the good recommendations made herein will remain a dead letter.
Enélkül csak írott szó marad az itt megfogalmazott jó javaslatok többsége.

Other dictionary words

English
  • made good

Moreover, bab.la provides the English-French dictionary for more translations.