"made it home" translation into Hungarian

EN

"made it home" in Hungarian

See the example sentences for the use of "made it home" in context.

Context sentences for "made it home" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNo one pointed out that Magellan hadn't made it home from that particular trip.
- Senki sem mutatott rá, hogy Magellán nem ért haza arról a bizonyos útról.
EnglishI searched in the hope that she and Arjun had for some reason made their home there.
Azt reméltem, hátha ő és Ardzsún ott telepedtek le valamilyen okból.
EnglishHe told me that my father had come down out ol the north, out of the border country where his black order made its home.
Elmondta, hogy az apám északról jött, a határvidékről, ahol fekete rendjének otthona van.
EnglishShe made it home, the girl replied, her tone wooden.
Haza tudott jönni felelte a kislány fahangon.
EnglishIn fact, in the whole of that floor there was no one to be found save a crippled wretch of hideous aspect, who, it seems, made his home there.
Sőt, az egész emeleten nem találtak senkit, csak egy visszataszító külsejű nyomorékot, aki minden bizonnyal ott is lakik.
EnglishLamar barely made it home.
EnglishThe once-Druid had made his home deep within the Anar, in the seldom traversed tangle of Darklin Reach at a place called Hearthstone.
Az egykori druida az Anar mélyén építette föl otthonát, a Darklin-hátság környékének Kandallókő névre hallgató, isten háta mögötti zugában.
English- Never made it home.
EnglishI never made it home.
EnglishThe cannon gave a single burst of tracer,* and the sampan blew apart in a shower of sparks: we didn't even wait to see our victims struggling to survive. but climbed and made for home.
Egyetlen dörrenés, és a sampan szikraesőben felrobbant; meg sem vártuk, hogy áldozataink hogyan próbálnak kivergődni, hanem fölemelkedtünk, és folytattuk utunkat hazafelé.

Other dictionary words

English
  • made it home

Search for more words in the Finnish-English dictionary.