"made it out" translation into Hungarian

EN

"made it out" in Hungarian

See the example sentences for the use of "made it out" in context.

Similar translations for "made it out" in Hungarian

made adjective
to make verb
it noun
Hungarian
out adverb
Hungarian
to out verb
Hungarian

Context sentences for "made it out" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo many of the girls back in that area made it out, I was sure she was okay.
Oly sok lány megúszta ott a hátsó traktusban, biztos voltam benne, hogy ő is túlélte.
English'Because I saw the hole it made getting out,' Jonesy said, 'and so did you.
- Mert láttam a lyukat, amelyen kijött - felelte Jonesy -, és te is láttad.
EnglishThis a 1923 wooden tugboat, made completely out of Douglas fir.
Ez egy 1923-as fa vontató hajó, ami teljes egészében Douglas fenyőből készült.
EnglishWhat the officers drank was a lethal green liquor made locally out of fermented lichens.
Õk az erjesztett zuzmóból helyileg párolt komisz zöld pálinkát itták.
EnglishYou God-damned double-crossing-- The noise his rifle made blotted out the rest of his words.
Te áruló, te átkozott... a többi szava elveszett puskája ropogásában.
EnglishSuessi never ceased to marvel that they made anything out of the cacophony at all.
Suessi sosem szűnt meg csodálkozni azon, hogyan tudnak a finek bármit is kihámozni ebből a hangzavarból.
EnglishWhat few advancements had been made coming out of the wilderness of the Great Wars had originated here.
Ami kevés haladás történt a Nagy Háborúk elvadultsága óta, az innen eredt.
EnglishWell, sugar plum, to tell you the truth, I couldn't have made this out if somebody hadn't marked it.
- Hát, cicamica, hogy megmondjam az őszintét, ennyit se tudtam volna kibogarászni, ha meg nem jelölik.
EnglishI made him out, a vague shadow close to the path.
Már ki tudtam venni bizonytalan árnyékát az ösvénytől nem messze.
EnglishOther dreams: small play buildings for children, made exquisitely out of space-age plastics with rich and intricate detail.
Más álmok; pompásan aprólékos kidolgozású, kicsi játéképületek, kortalan műanyagból.
EnglishThere's a boy who really made something out of nothing.
Mert ez a fiú valóban csinált valamit a semmiből.
EnglishWe made it out of the old stables, she explained.
A régi gazdasági épületekből csináltuk magyarázta.
EnglishFor many years, the banks made money out of thin air using opaque structures and, in 2008, this bubble burst.
Sok-sok évig a bankok a zavaros struktúrák felhasználásával a semmiből csináltak pénzt és 2008-ban kidurrant a lufi.
EnglishHe made it out of old tyres and a ton of animal fat.
Ócska autógumiból meg állati zsiradékból.
EnglishWe made meat out of a few animals and that was it.
Ledaráltunk néhány vadállatot, és kész.
EnglishPittman opened the door, tensed from the squeak it made, slipped out into the night, shut the door, and broke into a run.
A halk nyikorgástól megriadva kitárta az ajtót, kilépett rajta, becsukta maga mögött, és ismét futásnak eredt.
EnglishThey're made entirely out of butter anyway, you know.
EnglishShe pushed it open and made it out into the hall.
Kinyitotta, és kilépett a folyosóra.
EnglishYou know about anyone who made it out of BA alive?
English'She'd made me out to be a lunatic.'
Sikerült elérnie, hogy hibbantnak nézzenek.

Other dictionary words

English
  • made it out

Even more translations in the English-Hindi dictionary by bab.la.