"made it seem" translation into Hungarian

EN

"made it seem" in Hungarian

See the example sentences for the use of "made it seem" in context.

Similar translations for "made it seem" in Hungarian

made adjective
to make verb
it noun
Hungarian
to seem verb

Context sentences for "made it seem" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut Saul was big-boned, rugged, and the extra girth made him seem merely overweight.
Saul nagycsontú, tagbaszakadt férfi volt, aki így kipárnázva elég dundinak látszott.
EnglishSomething about the way she said the word made it seem full of an eery menace.
Attól, ahogy ezeket a szavakat kiejtette, az elhangzottak furcsamód fenyegetőnek tűntek.
EnglishThe lace, the pearl buttons; they only made her seem all the more deliciously savage.
A csipke, a gyöngygombok; mind csak fokozták a fenséges vadság érzetét.
EnglishOne ear was torn, and its small unbecoming eyes made it seem all the more shifty.
A fél füle széttépve, aránytalanul apró szeme gonoszan csillogott.
EnglishThe darkness made him seem to be going away down a hill, growing small and stooped.
A sötétben úgy látszott, mintha lefelé haladna egy hegyről, egyre kisebb és görnyedtebb lett.
EnglishThe singing, thundering, magical words made her seem doubly dangerous, doubly alluring.
Az éneklő, mennydörgő, varázsos szavak a lányt duplán veszélyesnek és csábosnak láttatták.
EnglishThree stories high, its rectangular shape made it seem even higher.
Az épület háromemeletes volt, de szögletes formájától még magasabbnak tűnt.
EnglishAnd the little man's abnormalities made him seem dangerous and wicked.
A kis ember veszedelmesnek és gonosznak látszott a rendellenességétől.
EnglishBut then again, this fact that the metastases didn't go to skeletal muscle made that seem unlikely.
A tény, hogy áttét nem fordul elő az izomban, elég valószínűtlenül hangzott.
EnglishHer face was somewhat pinker than usual and the firmness of its muscles made it seem younger.
Az arca kissé rózsásabb volt, mint máskor, s feszült arcizmai jóval fiatalabbnak mutatták.
EnglishWe firmly reject the FTAs (no matter how mystifying they are made to seem).
Határozottan elutasítjuk a szabadkereskedelmi megállapodásokat (bármilyen titokzatosnak is tűnnek).
EnglishHis voice sounded frail, but his British accent made it seem, urbane.
Nem számítottam társaságra a hangja gyönge volt, de az affektált angol kiejtés udvariassá tette.
EnglishPerhaps the sheer wilderness of Louisiana only made it seem so, but seeming so, it was.
Lehet, hogy Louisiana ősvadon világa tüntette ilyennek fel, ám ha ilyennek tűnt, akkor ilyen is volt.
EnglishMaybe that made it seem wiser than it was, maybe not.
Talán ettől hangzott olyan bölcsnek, amit mondott, talán nem.
EnglishThey'd have made it seem that I'd killed you.
Úgy intézték volna, hogy a maguk megölését is nekem tulajdonítsák.
EnglishFog made them seem like melting churches.
A köd olvadozó templomokká változtatta mindet.
EnglishThough she was only about seven or eight years older than Letitia Blacklock, her fragility made her seem older than her years.
Noha csak hét-nyolc évvel volt idősebb Letitia Blacklocknál, mostani eltörődött állapotában sokkal öregebbnek látszott.
EnglishIt made him seem very young.
A fiú ettől csak még fiatalabbnak tűnt.
EnglishThe way it was fitted out with chairs and low tables made it seem like a doctor's waiting room; there were even stacks of magazines on the tables.
A székek és alacsony asztalok elrendezése kórházi váróra hasonlított; még újságok is hevertek az asztalokon.
EnglishThe wind coursed over it and flapped it - little whip noises that stirred it and made it seem alive, the dog-face scowling.
A fölötte áramló szélben néha meg-meglibbent pici, csapódó neszek; ilyenkor megmoccant, olyan volt, mintha élne, vicsorgott rajta a kutyapofa.

Other dictionary words

English
  • made it seem

More translations in the English-Hungarian dictionary.