"made it through" translation into Hungarian

EN

"made it through" in Hungarian

See the example sentences for the use of "made it through" in context.

Context sentences for "made it through" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAll six BUFFS in the number-two east group and Diamond One-Two made it through.
A kettes keleti csoport valamennyi gépe és a Diamond Egy-Kettő is átjutott.
EnglishIt is crucial that adjustments be made, particularly through adequate currency appreciation.
Döntő fontosságú, hogy ezen főként megfelelő valutafelértékeléssel változtassunk.
EnglishMark knew the smiles would disappear if he made it through the story.
Mark tisztában volt vele, hogy a mosoly majd eltűnik, ha a történet végére ér.
EnglishIf it wasn't for Donna, I would've never made it through basic training.
Ha nem lett volna Donna,... még az alapkiképzést sem csináltam volna meg.
EnglishThis protection can be made possible through the deployment of the UN-AU hybrid force.
E védelem az ENSZ és az Afrikai Unió "hibrid” haderejének felállításával valósítható meg.
EnglishMemories that made it through the wash, stirred up when the feds went in your head.
Ezek az emlékek átvészelték a mosást, és előjöttek amikor a szövetségiek megtúrkálták a fejedet.
Englishthought she could distinguish a kind of track which someone had made walking through the long grass.
Úgy látta, hogy valaki nyomot hagyott benne, amikor átgázolt a magas fűben.
EnglishNone of the other great machines made it through the destruction.
A többi nagyszerű szuperkomputer közül egy sem élte túl a világégést.
EnglishThis was made possible through the political consensus in that country.
Ezt az országban uralkodó politikai konszenzus tette lehetővé.
EnglishThe whistle the head of the mallet made cutting through the air (roque .
Hallotta, ahogy az ütő feje sziszegve belehasít a levegőbe,
EnglishHe may be as beautiful as he was when I made him through the Blood, but he is a patriarch in the dust.
Lehet ugyanolyan gyönyörű, mint mikor megteremtettem a Vérrel, de a korban már pátriárka.
EnglishI made coffee through Panama, while everyone else got to fight...
Panamában is kávét csináltam, amíg a többiek harcoltak.
EnglishThen I made it through the second row and waited for the voices.
Aztán még egy soron átmentem, és füleltem a hangokra.
EnglishThe scent of roasting meat came curling over the balcony parapet and made it through the hushfield.
A rostélyos fszeres szaga felkígyózott az erkélykorlátig, és a vastag tompítómezn is sikerült áthatolnia.
EnglishI dreamed everything was normal again, and I made it through a whole day with nothing happening to me.
Azt álmodtam, hogy minden megint olyan, mint régen, és úgy telt el a nap, hogy nem történt velem semmi.
EnglishLess than a dozen of the little monsters had actually made it through the cellar door, and soon they were all dead.
Majdnem tucatnyi kis szörnyeteg jutott le a pincébe, de rövidesen egytől egyig döglött volt.
EnglishI could not have made it through another day without feeding.
Nem bírtam volna ki még egy napot vérszívás nélkül.
EnglishI guess the poetry made it through, this time.
Azt hiszem, a költészet ezúttal hatott.
EnglishI made coffee through Desert Storm.
Én a Sivatagi Vihar alatt is kávét csináltam.
EnglishShe's made it through the wilderness somehow.
Keresztülküzdőtte magát a vadonon.

Other dictionary words

English
  • made it through

Have a look at the English-Czech dictionary by bab.la.