"made me feel" translation into Hungarian

EN

"made me feel" in Hungarian

See the example sentences for the use of "made me feel" in context.

Similar translations for "made me feel" in Hungarian

made adjective
to make verb
me pronoun
Hungarian
feel noun
to feel verb
Hungarian

Context sentences for "made me feel" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe look of disappointment on Ned's face made me feel bad, as if I'd let him down.
Olyan rosszul éreztem magam Ned csalódott arcának láttán, mintha cserbenhagytam volna.
EnglishWhy has all this focus on security made me feel so much more insecure?
Miért tesz ez a nagy biztonságra való odafigyelés olyan bizonytalanná engem?
EnglishThe floodlights at the two buildings made me feel naked the closer I came.
A két épület fényszóróitól pucérnak éreztem magam, ahogy közelebb értem.
EnglishAnd then something happened that made me feel as though fate were on my side.
Aztán történt valami, és úgy éreztem, mellém szegődött a szerencse.
EnglishNow the effect was the same, but for different reasons—helplessness made me feel small.
Most ugyanez volt a hatás, de más okból: a tehetetlenségtől kicsinek éreztem magam.
EnglishHowever, I was beginning to alarm the household, which made me feel badly.
Egyik este, hogy megnyugtassam Kyllát, lementem vele a konyhába enni.
EnglishYou know, all my life he's made me feel weak and insignificant.
Tudja egész életemben az apám miatt gyengének és jelentéktelennek éreztem magam.
EnglishI'm not sure I entirely believed him, but it made me feel a little less guilty.'
Nem vagyok biztos benne, hogy teljesen elhittem neki, de legalább nem éreztem utána akkora bűntudatot.
EnglishOf course they made me feel sad, considering the world we live in.
Persze hogy sajnáltam, ha az ember meggondolja, micsoda világban élünk.
EnglishWalking with her along the narrow path made me feel twenty years old.
Mellette sétálgatva a patak felé vezető földúton a sötétben úgy éreztem, mintha húszéves lennék.
EnglishIt was the sight of her that made me feel like talking, he said at length, and let us leave it at that.
- Az ő láttára jött kedvem a beszédhez - mondta nagy sokára -, és maradjunk ennyiben.
EnglishIt was a clumsy introduction, and the lady made me feel it.
Ez elég ügyetlen bevezetés volt, s a hölgy azonnal éreztette is velem, hogy bakot lőttem.
EnglishMade me feel good; just to be free, for once, of the dirty end.
Jó érzés volt, hogy most az egyszer nem az enyém a csúnyábbik vég.
EnglishHe was the first person who ever made me feel ... special.'
Õ volt az első ember, aki elhitette velem... hogy különleges vagyok.
EnglishAnd over his shoulder, I saw through the window a city of snow-covered rooftops that made me feel more cold.
Láttam válla fölött az ablakon túl a behavazott háztetőket, és ettől még jobban fáztam.
EnglishThe sight of her warm, friendly look made me feel suddenly happy.
Meleg, barátságos tekintete hirtelen nagyon boldoggá tett.
EnglishIt was so strong in me, this desire, that it made me feel the depth of my capacity for loneliness.
Oly erős volt bennem ez a vágy, hogy megéreztette velem, milyen mély a magányossághoz való képességem.
EnglishI don't know why he swore like that, but it made me feel better.
Nem tudom miért káromkodott, de jobban éreztem magam...
EnglishIt always made me feel so warm and secure and totally safe.
Olyankor mindig melegséget és teljes biztonságot éreztem.
EnglishHe made me feel that even I was a contestant - in a bathtub drawn by three aardvarks, perhaps.
Azt az érzést keltette bennem, hogy magam is részt veszek a versenyben három hangyász húzta fürdőkádban, mondjuk.

Other dictionary words

English
  • made me feel

Search for more words in the Danish-English dictionary.