"made much of" translation into Hungarian

EN

"made much of" in Hungarian

See the example sentences for the use of "made much of" in context.

Similar translations for "made much of" in Hungarian

made adjective
to make verb
much noun
much adverb
Hungarian

Context sentences for "made much of" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey made much better time than they had when they had made the trip to the city.
Sokkal gyorsabbak voltak, mint amikor első alkalommal a város felé tartottak.
EnglishWhy have we still not made much progress here, only for these specific groups?
Miért nem értünk még el nagyobb előrelépést e téren, csupán e konkrét csoportok számára?
EnglishHad this request not been approved, the situation would in reality have been made much worse.
Ha ezt a kérést nem hagyják jóvá, a helyzet valójában sokkal rosszabb lett volna.
EnglishDespite the progress made, much still remains to be accomplished in Serbia.
Az elért előrehaladás ellenére még sok tennivaló van Szerbiában.
EnglishThe text has therefore been made much clearer in its fine details, which is something I welcome.
A szöveg így sokkal egyértelműbbé vált az apróbb részleteiben is, amit én külön üdvözlök.
EnglishWhenever he went out for a walk with his brothers he was cheered and stared at and made much of.
Amikor sétálni ment fivéreivel, a tömeg ünnepelni kezdte, megbámulta, igen nagyra tartotta.
EnglishThe Commission has already made much progress in the preparatory work.
A Bizottság már sokat haladt előre az előkészítő munkában.
EnglishShe never made much of a pose of respectability.
Nem is nagyon törekedett arra, hogy tiszteletet parancsoló benyomást keltsen.
EnglishThe problem is that politics does not seem to have made much progress.
Sajnos úgy tűnik, hogy a politika nem javult túl sokat.
EnglishAmateur job, Simmons says, done with a common chisel, ordinary pattern; wouldn't have made much noise.
Amatőr munka, mondja Simmons, közönséges tucatáru vésővel csinálták, nem okozhatott nagyobb zajt.
EnglishYour colleagues in Berlin have made much more progress than you have here in Strasbourg and in Brussels.
Az Ön munkatársai Berlinben sokkal több előrehaladást értek el, mint Ön itt Strasbourgban és Brüsszelben.
EnglishSo I concluded my old servant had made much of nothing, as usual.
Ebből arra következtettem, hogy Grad tévedett.
English(FR) Mr President, yesterday the President, quite rightly, made much of respect for the Community method.
(FR) Elnök úr, az elnök tegnap - igen helyesen - lelkesen beszélt a közösségi módszer tiszteletben tartásáról.
EnglishWell, Foley thought, checking the hot water with his hand, nobody ever said the business made much sense.
Nos, gondolta Foley, miközben a meleg vizes csapot ellenőrizte, senki se állította, hogy ez nem egy őrjítő szakma.
EnglishOver the last six months we have made much progress, for example by developing the Baltic interconnection plan.
Az elmúlt hat hónap során jelentős előrelépést tettünk, például a balti összeköttetés tervének kidolgozásával.
EnglishThis has never made much sense to me, this argument.
Ez az érvelés sosem tűnt nekem értelmesnek.
EnglishOur responsibility entitles us to demand that the Black Sea basin be made much safer than hitherto.
A felelősségünk feljogosít bennünket arra, hogy követeljük a fekete-tengeri medence minden eddigieknél biztonságosabbá tételét.
EnglishThis telecom package has been made much more customer friendly and so an important contribution has been made to consumer protection.
Ez a távközlési csomag sokkal felhasználóbarátabb lett, és jelentősen hozzájárult a fogyasztóvédelemhez.
EnglishAs an Englishman I was something of a curiosity, and the Carabinero officers made much of me and stood me drinks.
Angol lévén afféle csudabogárnak számítottam, a carabinero-tisztek nagyra tartottak, és rendszeresen állták az italszámlámat.
EnglishIf you ever think that your life is rubbish, always remember there's another you that's made much worse decisions than that.
Ha bármikor úgy érzed, hogy pocsék az életed, mindig gondolj arra, hogy egy másik Te sokkal rosszabb döntéseket hozott.

Other dictionary words

English
  • made much of

More translations in the English-Hungarian dictionary.