"made my way" translation into Hungarian

EN

"made my way" in Hungarian

See the example sentences for the use of "made my way" in context.

Similar translations for "made my way" in Hungarian

made adjective
to make verb
my pronoun
Hungarian
my! interjection
way noun

Context sentences for "made my way" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd without protest, I made my way out through the shallow water to the boat.
Egyetlen tiltakozó szó nélkül odagázoltam a sekély vízben a csónakhoz.
EnglishI made my way to two farms within the hour, having a cup of cool water with both farmers.
Két tanyát jártam meg egy óra alatt, és mindkét gazdánál ittam egy kupa hideg vizet.
EnglishI downed four at the fountain, then made my way back to the hammock.
Lenyeltem négyet az ivókútnál, aztán visszavánszorogtam a függőágyhoz.
EnglishI got clear of them and made my way to the edge of town.
Valahogy megszabadultam tőlük, és elvonszoltam magam a város széléig.
EnglishI made my way downstairs, not sure where I was going.
Elindultam lefelé a lépcsőn, de azt se tudtam, merre menjek.
EnglishI rose to my feet, heavily, sleepily, amazed at my exhaustion, and made my way down the passage to his room.
Feltápászkodtam, nehézkesen, álmosan, a kimerültségemen csodálkozva, és lementem a folyosón Lestat szobájához.
EnglishI climbed to my feet and slowly made my way towards her.
Feltápászkodtam, lassan elindultam feléje.
EnglishI made my way to this locality, and there, after weeks of further inquiry, I discovered the houses of both Ehirme and her parents.
Odamentem, és további több hetes kérdezősködés után rábukkantam mind Ehirme, mind a szülei házára.
EnglishI made my way out the front door and into the street.
EnglishInstantly I made my way back to my room, and very shortly came the stealthy steps passing once more upon their return journey.
Azonnal szobámba siettem, és nem sokkal később megint hallottam Barrymore lépteit, amint visszafelé topogott.
EnglishI made my way to Berlin under the name of Grumman.
EnglishI made my way upstairs and froze at the entrance to Jason's room, seeing his drawers pulled out, his clothes scattered on the floor.
Fölmentem, és megdermedtem Jason szobája előtt, látva a kirángatott fiókokat, a padlón szétszórt ruháit.
EnglishHesitantly I made my way to the dais.
Bizonytalan léptekkel dülöngéltem a dobogóhoz.
EnglishI made my way back to the sofa and I waited.
Visszatértem a kanapéhoz, és vártam.
EnglishShe went back to her work, muttering to herself, and I, horrified and struggling to keep a straight face, made my way on.
Magában motyogva folytatta a hímzést, én pedig kijöttem a boltból, de alig bírtam fegyelmezni az arcomat az iszonyattól.
EnglishI took my things to a hotel in New Street, and then I made my way to the address which had been given me.
A vonatom jóval a megbeszélt idő előtt érkezett, elvittem hát a holmimat egy szállodába, a New Streetre, és aztán elmentem a megadott címre.
EnglishI woke up in a strange room, as it seemed to me, and made my way out into the street in a sort of dazed way when you were absent.'
- Felébredtem egy ismeretlen szobában, legalábbis én annak éreztem, és míg maga távol volt, kibotorkáltam az utcára."
EnglishAnd then I made my way down one side of the church and up the other, the lurid paintings and statues captivating me.
Aztán végigmentem a templom egyik oldalán, visszajöttem a másikon, és közben lenyűgözve bámultam a zordon szobrokat és festményeket.
EnglishI made my way back to my room.
A szemközti ablakokban még égtek a lámpák.
EnglishI made my way back inside.
Az éhség elegendő oknak tűnt az élethez.

Other dictionary words

English
  • made my way

Search for more words in the Japanese-English dictionary.