"made myself" translation into Hungarian

EN

"made myself" in Hungarian

See the example sentences for the use of "made myself" in context.

Similar translations for "made myself" in Hungarian

made adjective
to make verb
myself pronoun
Hungarian

Context sentences for "made myself" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI made my case to myself with seeming miracles-spirit winds and vampiric blood flowing.
Érveltem magamnak látszólagos csodákkal: szellemvilági széllel, ömlő vámpírvérrel.
EnglishI wrestled with it early this morning in the hammock, and I've made peace with myself.
Ezzel küszködtem hajnalban a függőágyban, és végül békét kötöttem magammal.
EnglishThree years ago, Thor, back in 1979, I made three forecasts to myself.
Három évvel ezelőőtt, Thor, 1979-ben, három dolgot jósoltam meg csak úgy magamnak.
EnglishShe put me in the picture and helped me out when I might have made a fool of myself.
Õ vezetett be mindenbe, és kisegít, nehogy valami hülyeséget csináljak.
EnglishHe added meditatively, You know, I made a fool of myself over that girl.
Elgondolkodva tette hozzá: Tudod, bolondot csináltam magamból a lány miatt.
EnglishI made myself a hole to hide in, pulled the hole in behind me, and there I was: nowhere.
Lezártam a szentély bejáratát, és ott maradtam: egyedül, távol mindentől.
EnglishShe saw I wouldn't help myself, and so she made me help myself.'
Tudta, hogy én képtelen lennék segíteni magamon, hát elintézte, hogy képes legyek.
EnglishBut I made a nuisance of myself by warning everyone about the dangers of the island.
Bár én mindenkinek az idegeire mentem azzal, hogy figyelmeztettem őket a sziget veszedelmeire.
EnglishI made myself a drink and was drinking it when the phone rang.
Töltöttem magamnak egy pohárral, s épp azt ittam, amikor megszólalt a telefon.
EnglishHowever, I myself made a trial attempt to post a complaint on your website yesterday.
Én magam azonban tegnap próbaképpen megkíséreltem panaszt benyújtani az ön honlapján keresztül.
EnglishI made myself pull the boots loose, shook the bones out, and put them on.
Erőt vettem magamon, lehúztam róla a csizmákat, kiráztam belőlük a csontokat, és felhúztam őket.
EnglishThis is a Loopóa time out of timeówhich I made for myself Out of time?
Ez egy Hurok - időn kívüli idő -, amit én magam kötöttem.
EnglishI have made some arrangements for myself, and I advise you to do the same.
Ami a magam ügykörét illeti: megtettem a szükséges intézkedéseket; ezt önöknek is melegen ajánlom.
EnglishTo satisfy myself, I made the little experiment I told you of.
Hogy meggyőződjem a dologról, megrendeztem azt a kis próbát, amiről beszéltem magának.
EnglishI've already made myself sick, Helen said, but her voice softened.
- Már belebetegedtem - jelentette ki Helen, bár a hangja megenyhült.
EnglishI slept in dark safe places I made for myself with ease.
Sötét, biztonságos búvóhelyeken aludtam, amelyeket könnyű volt kialakítanom.
EnglishI made myself as invisible as the air through which they flew.
Olyan láthatatlanná tettem magamat, mint a levegő, amelyben siklottak.
EnglishThen how do you know whether I've been unfortunate or made a fool of myself or what?
Akkor honnan tudhatja, hogy hülyét csináltam magamból, vagy szerencsétlen helyzetbe kerültem meg miegyéb?
EnglishI've made myself God knows how much trouble standing them off.
Isten a tanúm rá, mennyit bajlódtam, hogy lerázzam őket a nyakamról.
EnglishIt seemed quite impossible that I had made this residence for myself, and that nothing had stopped me.
Szinte hihetetlen, hogy teremthettem magamnak egy ilyen házat, és nem ütköztem akadályba.

Other dictionary words

English
  • made myself

More translations in the English-Portuguese dictionary.