"made of glass" translation into Hungarian

EN

"made of glass" in Hungarian

See the example sentences for the use of "made of glass" in context.

Similar translations for "made of glass" in Hungarian

made adjective
to make verb
glass noun
Hungarian

Context sentences for "made of glass" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSomewhere within the maze is a door made of glass that will not break.
Valahol az útvesztőben van egy üvegajtó, törhetetlen üveg, a mögött ég a Vértűz.
English'It appears to me that this purported car's exhaust system is also made of glass.
- Nekem úgy tűnik, hogy az állítólagos kocsi kipufogórendszere ugyancsak üvegből készült.
EnglishHer face might have been made of glass, it looked so brittle.
Még nem akart meghalni, nem akart egy marék radioaktív hamu lenni a szélben.
EnglishEretria, ask him about a door made of glass that will not break.
Eretria, kérdezd meg tőle, hol az üvegajtó, amely nem törik.
EnglishWisp, can you show us a door made of glass that will not break?
Szösz, tudsz mutatni egy olyan üvegajtót, amely nem törik?
EnglishThey burst apart as if they had been made of glass, the templar said.
- Úgy robbantak szét, mintha üvegből lettek volna.
EnglishThe iron blade struck the elven steel with a ringing tone and shattered as if it had been made of glass.
A vaskard hangos csattanással ütközött az elf pengének, és úgy tört darabokra, mintha üvegből lett volna.
EnglishThen she opened the backpack and removed the mask so carefully one would have thought it was made of glass.
Azután kicsatolta a hátizsákot, és olyan elővigyázattal emelte ki belőle a maszkot, mintha üvegből lenne.
EnglishPerhaps she remembers this waterfall only for what it appeared to be-a door made of glass that will not break.
Talán csak azért emlékszik erre a vízesésre, mert ilyennek látszik: ajtónak, amelynek az üvege nem törik.
EnglishHe knew from experience that Bremen could look inside you as if you were made of glass and see all the working parts.
Tapasztalatból tudta, hogy Bremen úgy belelát az emberekbe, mintha üvegből lennének, és mindent észrevesz.
EnglishWhat of the door made of glass that will not break?
Hát az üvegajtó, amelyik nem törik?
EnglishThe wind gusted from the open doorways, and I felt a strange coldness over all my limbs and it seemed my eyes were made of glass.
Szél süvöltött a nyitott ajtókon át, különös hidegség áradt el tagjaimon, és mintha üvegből lett volna a szemem.
EnglishThat was another sort of modern thing he did, the matter of the painters, maybe the only modern thing other than liking things made of glass.
Ez volt apám másik modern szenvedélye, talán az egyetlen az üvegtárgyak szeretetén kívül: a festészeti stílus.
EnglishDoor made of glass that will not break.
EnglishLike he was made of glass.'
EnglishIf the waterfall were the door made of glass that would not break to which the Ellcrys had directed them, then it was here, in this chamber, that they would find the Bloodfire.
Ha a vízesés volt a törhetetlen üvegajtó, amelyhez az Ellcrys irányította őket, akkor ebben a kamarában találják a Vértüzet.
EnglishWhere the water spilled down into the pool, it fell in a thin, even sheet between twin columns of rock, causing it to look very much as if it were a door made of glass.
Ahogy a víz belecsobbant a tóba, egyenletes réteggé vékonyodott két sziklaoszlop között, amitől valóban nagyon hasonlított egy üvegből készült ajtóra.

Other dictionary words

English
  • made of glass

Translations into more languages in the bab.la English-Swedish dictionary.