"made off" translation into Hungarian

EN

"made off" in Hungarian

See the example sentences for the use of "made off" in context.

Similar translations for "made off" in Hungarian

made adjective
to make verb
off adjective
off adverb

Context sentences for "made off" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt was sheer ignorance of the difficulty of the shot that made her bring it off.
Egyszerűen azért lőtt, mert fogalma sem volt, hogy milyen kényes dolgot művel.
EnglishThe promises of the last G8 and G20 summits ultimately never made it off the page.
A legutóbbi G8 és G20 csúcstalálkozók ígéretei végső soron csak ígéretek maradtak.
EnglishWhen it found that it could not shut itself off, it made dirty yellow smoke.
Amikor pedig ez sehogy sem sikerült, mérgében piszkossárga füstöt eregetett.
EnglishI made a brush-off gesture and said, I've got to tell him I'm still alive.
Elutasítóan intettem, és azt mondtam: Meg kell mondanom neki, hogy élek.
EnglishThinking of taking off made him remember Cujo, and the problem of who was going to feed him.
A közelgő indulás viszont megint Cujót juttatta az eszébe, és hogy ki fogja etetni.
EnglishI made noise getting down off the porch and none whatever coming back up on it.
Egy kis zajt ütöttem, amint lefelé mentem az emeletről, aztán halkan, észrevétlenül visszaosontam.
EnglishHe made her shut off the mower, and then he blurted out a marriage proposal.
Wojciehowitz kikapcsoltatta vele a fűnyírót, aztán nagy hirtelen eldadogta házassági ajánlatát.
EnglishHaving finished their work they made off, and the door was barred behind them by their confederate.
Mikor elvégezték a munkájukat, elmentek, és a bűntársuk bezárta mögöttük a kaput.
EnglishSeems someone knocked him off his moped in the station yard and made off with it.
Valaki leütötte a mopedjéről, és elszáguldott a járgánnyal.
EnglishMr Ackroyd must have given him the money, and he made off with it as fast as possible.
Biztosan Mr. Ackroyd adta neki a pénzt, ő meg odébbállt vele, amilyen gyorsan csak a lába vihette.
EnglishThe gate itself was made of crudely squared-off logs bound with iron, and it stood slightly ajar.
A vaspántokkal megerősített, durván faragott gerendákból készült kapu félig nyitva állt.
EnglishI ran a finger across the corner of the desk and looked at the streak made by the wiping off of the dust.
Végighúztam az ujjamat az asztal sarkán, és néztem a csíkot, amit a porban hagyott.
EnglishI spread her out a little and took her glasses off and made sure she hadn't swallowed her tongue.
Kicsit kinyújtottam, levettem a szemüvegét, és meggyőződtem róla, nem nyelte-e le a nyelvét.
EnglishBusiness, I said, and made off before she threw a half-nelson on me.
Üzleti ügy feleltem, és elmenekültem, mielőtt valamilyen birkózó fogást alkalmazott volna rajtam.
EnglishWhile Charlie struggled to get the inner access plate off, he made what felt like a terrible racket.
Amíg Charlie a belső nyitópanellel küszködött, borzalmas zajt csapott.
EnglishBut now in Christ Jesus, you, who some time were afar off, are made nigh by the blood of Christ.
Most azonban ti, akik "távol" voltatok, Krisztus Jézusban "közel" kerültetek, Krisztus vére árán.
EnglishWe've made them back off on computer chips, another pointed out.
Lepipáltuk őket a számítógépchipekkel hangsúlyozta egy másik.
EnglishSince we got laid off, Sheila's made me make dinner.
Mióta kirugtak, Sheila arra kényszerit, hogy vacsorát készitsek.
EnglishThey made off with all my portable possessions.
Ami mozdítható holmim volt, mind magukhoz vették, azzal otthagytak.
EnglishI don't know what stupid, idiotic thing made these lights go off.
Csak tudnám, miért kapcsolódott le a villany!?

Other dictionary words

English
  • made off

In the English-Norwegian dictionary you will find more translations.