"made our" translation into Hungarian

EN

"made our" in Hungarian

See the example sentences for the use of "made our" in context.

Similar translations for "made our" in Hungarian

made adjective
to make verb
squirrel noun
Hungarian

Context sentences for "made our" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe reforms already carried out have made our economies more resilient and flexible.
A már végrehajtott reformok ellenállóbbá és rugalmasabbá tették gazdaságainkat.
EnglishAnd hast made us to our God a kingdom and priests, and we shall reign on the earth.
Hárfája volt mindegyiknek és tömjénnel tele aranycsészéje - ezek a szentek imádságai.
EnglishOne of our guys made a mistake, got too close, so the little meeting broke up.
Az egyik emberünk hibát követett el, ezért a megbeszélésük félbeszakadt.
EnglishOn 23 September, we and other Quartet partners made our position quite clear.
Szeptember 23-án mi és a Négyes többi partnere elég egyértelművé tettük álláspontunkat.
EnglishHe's a psycho case, but we don't want any psycho case made out of our pinch.
Ideggyógyászati eset, de mi nem akarunk ideggyógyászati esetet csinálni a fogásunkból.
EnglishIt was the European mentality of valuing work that has made our civilisation successful.
A munkát megbecsülő európai mentalitás tette sikeressé a mi civilizációnkat.
EnglishEighteen years ago we made our application for membership of the European Union.
Tizennyolc évvel ezelőtt tagságért folyamodtunk az Európai Unióhoz.
EnglishWe have made our diagnosis clear and are now writing out the prescription.
A probléma diagnosztizálása megtörtént, most pedig megírjuk a probléma elleni receptet.
EnglishWe made our way along a corridor, up a ramp, and so to the entrance of the contol turret.
Végigmentünk egy folyosón, fel a rámpán, egészen a vezérlőterem bejáratáig.
EnglishI'll land with you if you can tell me what made our hull turn tp dust.
Le fogok szállni veled, ha megmondod, hogy mitől változott porrá a hajónk burkolata.
EnglishWe made our own small clearing, among the volcanic black roots and rather cool winter earth.
Találtunk magunknak egy kis tisztást a lávaömléshez hasonló, fekete gyökerek között.
EnglishWe regret the rejection of the proposals made by our group, particularly the following:
Sajnáljuk, hogy elutasították a képviselőcsoportunk javaslatait, különösen a következőket:
EnglishWe cannot go back on our commitments made at the G20 on this point.
Nem hátrálhatunk ki a G20-ak tanácskozásán tett kötelezettségvállalásunkból.
EnglishThere are two imminent and significant decisions to be made in terms of our direction of travel.
Hamarosan két jelentős döntést kell meghoznunk, már ami a haladási irányt illeti.
EnglishHistory has made many of our countries multi-ethnic, including Georgia.
A történelem során sok országban alakult ki etnikai sokszínűség - ilyen ország Grúzia is.
EnglishAll necessary resources must be made available to our research institutes and hospitals.
Minden szükséges erőforrást elérhetővé kell tenni kutatóintézeteink és kórházaink számára.
EnglishOur people made good use of the long morning to rest themselves.
Elcsigázott embereink a hosszú délelőttöt egytől egyig alvásra használták fel.
EnglishThe present economic crisis has made us face our own contradictions.
A jelenlegi gazdasági válság szembesít minket saját ellentmondásainkkal.
EnglishThey were allowed a number of little privileges which made our own lot harder to bear.
Számos apró kiváltságot engedélyeztek nekik, mi pedig emiatt még nehezebben viseltük sorsunkat.
EnglishAs we made our way up the street I noticed that people were staring at our dirty exteriors.
Ahogy végigmentünk az utcán, észrevettem, hogy az embereket meghökkenti ápolatlan külsőnk.

Other dictionary words

English
  • made our

More translations in the English-Arabic dictionary.