"made out of" translation into Hungarian

EN

"made out of" in Hungarian

See the example sentences for the use of "made out of" in context.

Similar translations for "made out of" in Hungarian

made adjective
to make verb
out adverb
Hungarian
to out verb
Hungarian

Context sentences for "made out of" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishShe went home to Malta with a necklace made out of shells from marine turtles.
A nyaralás során vett egy nyakláncot, mely tengeri teknősök páncéljából készült.
EnglishIt was made out to H. R. Teager, Will Call, and stamped Paid with a rubber stamp.
H. R. Teager, Will Call nevére volt kiállítva, gumibélyegzővel rányomták: Fizetve.
EnglishVautrin that they made out to be a convict, the widow went on.
- Arra a szegény Vautrin úrra csak ráfoghatták, hogy fegyenc - folytatta az özvegy.
EnglishTen ragged ships were ahead of him, chasing an object that could only dimly be made out.
Tíz viharvert hajó járt előtte, hajszolva a csak homályosan kivehető ellenfelet.
EnglishGornon Vlimt spoke in a hushed voice, so low that Hari barely made out the words.
R. Gornon Vlimt olyan halkan szólalt meg, hogy Hari alig értette a szavait.
EnglishEven if the card's made out to an alias, somebody has to pay the bill.
Még ha a kártyát álnévre állították is ki, valakinek fizetnie kellett a számlát.
EnglishIt looks like kind of a prefabricated thing made out of aluminum, said Miss Wiley.
Olyan, mint valami előregyártott elemekből készült alumíniumszerkezet mondta Miss Wiley.
EnglishHe's a psycho case, but we don't want any psycho case made out of our pinch.
Ideggyógyászati eset, de mi nem akarunk ideggyógyászati esetet csinálni a fogásunkból.
EnglishThe girl sorted them out obediently, packed them up, and made out the sales check.
A kisasszony engedelmesen összeválogatta őket, és kiállította a számlát.
EnglishHe loathed books and had not yet grasped that there was money to be made out of them.
Utálta a könyveket, és még nem jött rá, hogy lehet belőlük pénzt csinálni.
EnglishGordon searched and made out the snakelike line of a trail on the mountain s flank.
Némi keresgélés után Gordon kígyózó ösvényt vett észre a hegy oldalában.
EnglishTransport documents shall be made out in duplicate and shall be numbered.
(2) A fuvarokmányokat két példányban kell kiállítani, és azokat sorszámmal kell ellátni.
EnglishNothing can change her back now from something made out of newsprint into a person.
Semmi sem változtathatja már vissza öt az újságírók fabrikálta torzképből valódi emberré.
EnglishFrench, made out for Jean Lapierre, a neutral name that was probably a pseudonym.
Az útlevél francia volt, a hétköznapi Jean Lapierre névre kiállítva.
EnglishCertificates shall be made out in one original and at least two copies.
(2) A tanúsítványoknak egy eredeti és legalább két másolati példányban kell készülniük.
EnglishHis eyes adjusting to the darkness, he made out the figure of a man by the north parapet.
Mihelyt a szeme hozzászokott a sötéthez, észrevette az északi mellvédnél álló alakot.
EnglishAnd gradually she made out the figure of Deirdre on the stone bench in the shadows.
Majd fokozatosan az alakja is kirajzolódott a kőpadon, az árnyékban.
EnglishMost of the biomass in the ocean is made out of creatures like this.
Az óceánok biomasszájának a legnagyobb részét az ilyen teremtmények alkotják.
EnglishAfterwards, of course, political capital was made out of it in the usual manner.
Később természetesen, ahogy már szokás, tőkét kovácsoltak belőle.
EnglishAs he drew near, he made out the faint red and blue markings of an escape pod.
Davin közelebb érve halvány piros és kék sávokat fedezett fel rajta: mentőkapszula-jelzéseket.

Other dictionary words

English
  • made out of

In the English-Dutch dictionary you will find more translations.