"made over" translation into Hungarian

EN

"made over" in Hungarian

See the example sentences for the use of "made over" in context.

Similar translations for "made over" in Hungarian

made adjective
to make verb
over adjective
over adverb
to over verb

Context sentences for "made over" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd devout men took order for Stephen's funeral and made great mourning over him.
Istvánnak az istenfélő emberek megadták a végtisztességet, s nagyon megsiratták.
EnglishThat made me angry all over again, the way I'd been when Peoria called me a faggot.
Azt hiszem, eszébe se jutott, hogy apja a halál küszöbén fellármázhatja a házat.
EnglishYou certainly made nice time over here, I said, and started to fill a pipe.
Maga hamar utolért, mondhatom jegyeztem meg, miközben a pipám töltéséhez fogtam.
EnglishMy mother drove, and I prayed, and we somehow made it safely over the bridge.
Anyám vezetett, én imádkoztam, így együttes erővel sikerült átjutnunk a hídon.
EnglishSignificant efforts have been made over the last few years to achieve this.
Az elmúlt években jelentős erőfeszítéseket tettünk ennek elérése érdekében.
EnglishI had made loops to go over her wrists, I told her, so that she wouldn't lose her grip.
Mondtam, hogy csináltam két hurkot a csuklójának, nehogy kicsússzon a kezébl.
EnglishHe didn't like climbing up the steps much, these days, made him come over giddy.
De ehhez nincs sok kedve; fél a szédüléstől; az mostanában könnyen elfogja, ha létrára hág.
EnglishIn 2006 only 6% of European consumers made cross-border purchases over the Internet.
2006-ban csupán az európai fogyasztók 6%-a vásárolt külföldről az interneten keresztül.
EnglishEspecially the German car industry, which has made the most profit over the last 10 years.
Főleg a német autóiparnak, amely az elmúlt 10 évben a legtöbb nyereséget érte el.
EnglishMade your stomach turn over, but I was almost too excited to notice.
Az embernek fölkeverte a gyomrát, de olyan izgatott voltam, hogy alig éreztem.
EnglishWe must make every effort to prevent child pornography being made available over the Internet.
Mindent meg kell tennünk azért, hogy az interneten ne legyen gyermekpornográfia.
EnglishAs you know, many improvements have been made to this over the last year.
Amint tudják, ezzel kapcsolatosan a múlt évben számos módosítás történt.
EnglishBefore he left the track that night, Keeton had made just over three hundred dollars.
Keeton háromszáz dollárral gazdagabban hagyta el az ügetőt aznap este.
EnglishThe paramedics walked up and looked him over, then made bad jokes and the cops laughed.
A mentőorvos odasétált a tetemhez, elsütött egy rossz viccet, és a rendőrök felnevettek.
EnglishAGATHA christie month or so before the money can be definitely made over to me, so he said.
Előlegezett egy kis pénzt, hogy befizessem a tandíjat meg egyéb költségekre.
EnglishWe had been made over into portraits of ourselves in marble by a master sculptor.
Önnön márványportréinkká faragott bennünket egy mesteri szobrász.
EnglishAnd Felix has made surprisingly few comments over the years on that fateful Mother's Day.
Az évek során át Felix meglepően kevés megjegyzést fűzött ama sorsterhes anyák napjához.
EnglishGreat progress has been made over the last few years with regard to product safety.
Az elmúlt években sok előrelépés történt a termékbiztonság terén.
EnglishYour report rightly states that Croatia made good progress over the past year.
Jelentésük helyesen állapítja meg, hogy Horvátország az elmúlt években jelentős haladást ért el.
EnglishThe manufacturers have made great technological progress over recent years.
A gyártók óriási műszaki előrehaladást értek el az elmúlt években.

Other dictionary words

English
  • made over

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Romanian-English dictionary.