"made sure" translation into Hungarian

EN

"made sure" in Hungarian

See the example sentences for the use of "made sure" in context.

Similar translations for "made sure" in Hungarian

made adjective
to make verb
sure adjective
sure! interjection

Context sentences for "made sure" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe had made sure that no more far-flung colonies were established, and none had been.
Azóta egyszer sem fordult elő, hogy a telepesek túl messzire merészkedtek volna.
EnglishThis time Curt made sure the seal on the bag was tight all the way across the top.
Curt ezúttal gondoskodott róla, hogy a tasak a tetejéig légmentesen le legyen zárva.
EnglishMade sure she was going to be locked up, and fairly screamed the place down.
Ez is odavolt, hogy le akarják csukni, és visított, mint a fába szorult féreg.
EnglishThey made sure that among aliens Alacrity was considered a unique exception.
Gondoskodtak róla, hogy Alacrity egyedi kivételt képezzen az idegenek között.
EnglishHe put his hand into his pocket and made sure that the threepenny-bit was still there.
Zsebébe mélyesztette a kezét, hogy megbizonyosodjék, még mindig ott a hárompennys.
EnglishWhen I started this morning, the guy who hired me made sure I got two points.
Amikor ma reggel munkába álltam, a fickó, aki felbérelt, két dolgot kötött a lelkemre.
EnglishThere was a lesson in every story, and she made sure I understood each one.
Minden történetben volt valami tanulság, és anyám gondosan ügyelt rá, hogy megértsem.
EnglishAnd they departing, made the sepulchre sure, sealing the stone and setting guards.
Erre elmentek, lepecsételték a követ, és őrséget állítottak a sírhoz.
EnglishAnd then, of course, I made sure by ringing up Oscar, continued Rosamund.
Felhívtam Oscart - folytatta Rosamund -, akitől pillanatok alatt megtudtam a valóságot.
EnglishThen he blew out the candle and made sure it was secure in its place.
Az üres kannát Small kezébe nyomta, és intett neki, hogy hagyja el a szobát.
EnglishYou made sure you'd still have some- thing worth wishing forto get out of the cage.
Biztosítottad, hogy legyen ezután is olyasmi, amit érdemes kívánnod: hogy kijuss a kalitkából!
EnglishYou made sure Farad Sinter would hear of me and my connection with Lodovik.
Elintézte, hogy Farad Sinter tudomást szerezzen rólam, meg a Lodovikkal való kapcsolatomról.
EnglishHe made sure to show nothing, especially to wise guys like Homer.
Semmit sem fog kiadni magából, különösen nem egy ilyen okostóbiás előtt, mint Homer.
EnglishFirst blow probably killed him, but whoever it was made sure.
Valószínűleg az első ütéstől meghalt, de a tettes biztos akart lenni a dolgában.
EnglishYou also made sure he wasn't being victimized by an old enemy.
Arról is megbizonyosodhattatok, hogy valamelyik régi ellensége nem sújtott le rá.
EnglishMostly servants; Nicosar made sure an the important people were in here.
Nicosar persze biztosította, hogy az összes fontos ember itt legyen.
EnglishHe closed the inspection door, made sure it was properly latched, then replaced the cardboard cover.
Visszazárta a szerelőnyílást, aztán a láda tetejét is, és visszasietett a melegbe.
EnglishThey'd made sure of that by calling him on the phone ten minutes earlier.
Erről tíz perccel korábban egy telefonhívással bizonyosodtak meg.
EnglishAfter that, I always made sure that I or my partner was employing a birth-control device.
Ezek után mindig gondom volt rá, hogy védekezzünk valamilyen módon, akár a partnerem, akár én.
EnglishHe made sure that there was a big air-gap at the top of his state-room.
Gondoskodott róla, hogy vastag légréteg legyen a szállása tetején.

Other dictionary words

English
  • made sure

Search for more words in the German-English dictionary.