"made themselves known" translation into Hungarian

EN

"made themselves known" in Hungarian

See the example sentences for the use of "made themselves known" in context.

Similar translations for "made themselves known" in Hungarian

made adjective
to make verb
known adjective
Hungarian
to know verb
Hungarian

Context sentences for "made themselves known" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd then it was that grief and pain made themselves known to me as never before.
Akkor úgy tört rám a gyász és a kín, mint még soha.
English(9) However, only a limited number of exporting producers made themselves known and provided the information requested for sampling.
(9) Mindamellett csak korlátozott számú exportőr gyártó nevezte meg magát, és adta át a mintavételhez kért információt.
EnglishSuch as that emotions stirred in the limbic part of my brain could take hold of me without having first made themselves known to my consciousness, he said.
- Például hogy a kéreg alatt mocorgó indulatok úgy hatalmasodhatnak el rajtam, hogy nem is jelzik létezésüket a tudatnak - magyarázta.
English(10) The Commission sent questionnaires to all parties known to be concerned who made themselves known within the deadlines set in the notice of initiation.
(10) A Bizottság megküldte a kérdőíveket az összes ismert félnek, amelyek a vizsgálat-kezdeményezési hirdetményben meghatározott határidőkig megnevezték magukat.

Other dictionary words

English
  • made themselves known

In the English-Italian dictionary you will find more translations.