"made up" translation into Hungarian

EN

"made up" in Hungarian

See the example sentences for the use of "made up" in context.

Similar translations for "made up" in Hungarian

made adjective
to make verb
to up verb
up preposition

Context sentences for "made up" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhether you and Marius made up some of what was written in your books I don't know.
Nem tudom, hogy Marius és te tódítottatok-e azon, ami a könyveidben le van írva.
EnglishWhen you step closer, you actually see that it is indeed all made up of numbers.
Ha közelebbről nézzük, láthatóvá válik, hogy ez tényleg csupa számokból áll.
EnglishHer voice was strained, but I knew by the tone of it that she had made her mind up.
Csupa feszültség volt a hangja, de a hangsúlyából éreztem, hogy rászánta magát.
EnglishIn fact, he had more or less made up his mind that he wasn't going back to England.
Ami azt illeti, többé-kevésbé már el is döntötte, hogy nem tér vissza Angliába.
EnglishA widget made up of a line edit and push button, for selecting files and folders
Egy nyomógombból és egy szövegmezőből álló elem, fájlok és könyvtárak kiválasztásához
EnglishHe supposed his mind had been made up from the moment the idea had entered his head.
Elméje vélhetőleg azonnal készülődni kezdett, amikor felvillant benne az ötlet.
EnglishIt seems to me that we have now righted this wrong and made up for lost time.
Számomra úgy tűnik, hogy ezt most jóvá tettük, és pótoltuk az elvesztegetett időt.
EnglishWhen I have made up my mind to do a thing, no one short of Providence can put me off.
Ha én valamit elhatároztam, csak az Úristen elég erős ahhoz, hogy utamat állja.
EnglishHe had been in two minds at first how to treat her, but he quickly made up his mind.
Először nemigen tudta, hogyan is beszéljen vele, de gyorsan elhatározta magát.
EnglishHowever, I want to comment on the winding-up remarks made by Commissioner Cioloş.
Ugyanakkor szeretnék reagálni Cioloş biztos úr felkavaró megjegyzéseire is.
EnglishGood old Uncle Flick had long ago made up his mind about Gnomes and the Eastland.
A drága öreg Flicknek rég megvolt a véleménye Keletföldről és a gnómokról.
EnglishOne hundred years ago, the European population made up 15% of the world population.
Száz évvel ezelőtt az európai lakosság a világ lakosságának 15%-át tette ki.
EnglishOn and on he led them, tireless and swift, now that his mind was at last made up.
Mindig elöl, fáradhatatlanul és gyorsan, most, hogy eldöntötte végre, mit kell tennie.
EnglishThe strident ringing broke into Hilary's sleep and made her sit up with a start.
Az erős csengés belehasított Hilary álmába, rémülten ült föl az ágyában.
EnglishI was looking for something, and when there was nothing, my mind just made something up.
Figyeltem valamit, és mikor nem következett be, az agyamat elragadta a képzelet.
EnglishDescribe the big man to me--the one that had a gun and made you call up.
Írja le nekem azt a nagydarab, pisztolyos férfit... tudja, aki miatt telefonált.
EnglishSomething in the emphasis of his tone made the detective look up sharply.
Volt valami a hangsúlyban, ami annyira feltűnt Battle-nek, hogy felkapta a fejét.
EnglishYou've rejected me on the basis of some high-flown theory you just made up, I protested.
Visszautasít valami magasröptű elmélet alapján, amit most talált ki! tiltakoztam.
EnglishThings were becoming dangerous and you made up your mind to act quickly.
A helyzet kezdett veszélyessé válni; ezért villámgyors lépésre szánta el magát.
EnglishThe report is made up of 61 points and it is exhaustive but in my opinion very opaque.
A jelentés 61 pontból áll és kimerítő, de véleményem szerint nagyon homályos.

Other dictionary words

English
  • made up

Translations into more languages in the bab.la Arabic-English dictionary.