"made up his mind" translation into Hungarian

EN

"made up his mind" in Hungarian

See the example sentences for the use of "made up his mind" in context.

Context sentences for "made up his mind" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn fact, he had more or less made up his mind that he wasn't going back to England.
Ami azt illeti, többé-kevésbé már el is döntötte, hogy nem tér vissza Angliába.
EnglishHe had been in two minds at first how to treat her, but he quickly made up his mind.
Először nemigen tudta, hogyan is beszéljen vele, de gyorsan elhatározta magát.
EnglishGood old Uncle Flick had long ago made up his mind about Gnomes and the Eastland.
A drága öreg Flicknek rég megvolt a véleménye Keletföldről és a gnómokról.
EnglishShea considered the alternatives carefully, though he had already made up his mind.
Shea alaposan végiggondolta a lehetőségeket, noha magában már határozott.
EnglishHe made up his mind that he would go that evening to warn the Taillefers, father and son.
Elhatározta, hogy este elmegy Tailleferékhez, figyelmeztetni fogja az apát és fiút.
EnglishHe says he has already made up his mind and does not need to remain at the Moot.
Azt mondja, ő máris határozott, nem kell ott maradnia a tanácsban.
EnglishWell, he may have made up his mind, but he hasn't necessarily made up mine.
Nos, ő dönthetett a saját nevében, de az enyémben nem szükségszerűen.
EnglishHe had made up his mind that he would never eat it, even if he were starving.
Elhatározta, hogy sohasem eszik belőle, még ha éhen is kell halnia.
EnglishIf he'd made up his mind to do her in, he'd be very careful not to quarrel with her.
Megmérgezi a komornát, bemászik éjszaka Lady Tressilian szobájába.
EnglishNevertheless, Joe sensed that Fittich had not yet made up his mind.
Joe érezte, Fittich még mindig nem döntötte el, hogy belemegy-e a buliba.
EnglishHe made up his mind, darted quickly along a passage and out by the door that gave into the yard.
Máris határozott, sarkon fordult és végigfutott egy folyosón, ki az udvarra.
EnglishHe had not made up his mind what he would say, only that he could stand the strain no longer.
Keze reszketett, miközben betántorgott az öreg pszichiáter irodájába.
EnglishDid he expect the poor girl to wait about while he made up his mind?
Vagy tán arra számított, hogy addig vár majd az a szegény lány, míg ő végre elhatározza magát?
EnglishHe had already made up his mind that Harold Crackenthorpe was not going to be helpful.
Látta, hogy Harold Crackenthorpe-nak nem szándéka segíteni.
EnglishWhen Allanon had made up his mind, Wil knew that that was the end of it.
Ha Allanon egyszer a fejébe vesz valamit, abból nem enged.
EnglishMr Osborne was silent for about a minute, then he made up his mind.
Mr. Osborne egy percre elnémult, talán, hogy erőt gyűjtsön...
EnglishAlacrity had already made up his mind but continued to probe, from reflex and for sheer love of it.
Alacrity már elszánta magát a próbára, de megszokásból és szórakozásból tovább kérdezősködött.
EnglishHe had made up his mind not to begin belly-aching about his poverty; but now he was going to begin after all.
Elhatározta, hogy többé nem hozakodik elő a szegénységével, de most mégis rákezdett.
EnglishHe probably hadn't quite made up his mind what to do and was waiting for something to decide him.
Feltehetően még nem döntötte el, mit csináljon, és várt valamire, ami majd segít neki a döntésben.
EnglishBut as he made up his mind to cross the street and go in, he stopped suddenly.
Ám ahogy elhatározta magát, és éppen átment volna a túloldalra, hogy bemenjen az ügyvédhez, egyszeriben megtorpant.

Other dictionary words

English
  • made up his mind

Search for more words in the Thai-English dictionary.