"made up my mind" translation into Hungarian

EN

"made up my mind" in Hungarian

See the example sentences for the use of "made up my mind" in context.

Context sentences for "made up my mind" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhen I have made up my mind to do a thing, no one short of Providence can put me off.
Ha én valamit elhatároztam, csak az Úristen elég erős ahhoz, hogy utamat állja.
EnglishSo I made up my mind at that moment that classical music is for everybody.
Abban a pillanatban meggondoltam magam, mert ezek szerint a klasszikus zene mindenkié.
EnglishAnd then you will say nothing to him at all until I have made up my mind about the matter.
Aztán majd nem mond neki semmit egészen addig, amíg el nem döntöttem, mi a teendő.
EnglishI took one look at her through the nursery window and made up my mind to quit the habit.
Amikor megnézhettem az ablakon át a szülészeten, rögtön elhatároztam, hogy leszokom.
EnglishDrummond asked me this morning, and I said I hadn't made up my mind.
Drummond ma reggel rákérdezett, de azt feleltem, hogy még nem döntöttem el.
EnglishNow that I've made up my mind to do it, I'm anxious to get it over with.
Most, hogy már rászántam magam, szeretnék gyorsan túl lenni rajta.
EnglishI just made up my mind to run away and explain afterwards.
Úgy döntöttem, hogy egyszerűen elszököm, és majd később megmagyarázok mindent.
EnglishI made up my mind to hire only Mexicans with valid work cards.
Olyan mexikóiakat alkalmazok csak, akiknek rendben vannak a papírjai.
EnglishWell, I'm fighting, too, and that bastard's made up my mind for me.
S Reich megértette velem, hogy magammal kell törődnöm, nem vele.
EnglishFor some time I have been undecided, but now I have made up my mind.
Egy ideig nem tudtam elhatározni magam de most már döntöttem.
EnglishI then made up my mind to walk to our flat in the Rue Royale.
Aztán eldöntöttem, hogy megyek a lakásunkba a Royale utcában.
English'I had almost made up my mind to sleep on the moor, when I saw the light of your lantern.'
- Már-már azt hittem, hogy az isten szabad ege alatt kell aludnom, de aztán megláttam a lámpásának a fényét."
EnglishI hate to fire a man, but I'd made up my mind on Hugh even before you pulled in here this afternoon.
Utálok szélnek ereszteni akárkit, de már eldöntöttem, mielőtt maga megérkezett, hogy Hugh-t elbocsátom.
English'I like the idea of that thousand pounds - especially when I'd made up my mind it was down and out.'
- Máris megyek - mondta Jimmy -, örülök az ezer fontnak, különösen, azért mert már elveszettnek hittem.
EnglishI had made up my mind that she was exactly like Barbara Ann, something special, someone rare and precious.
- Eldöntöttem magamban, hogy a lány pontosan olyan, mint Barbara Ann, szóval különlegesen értékes.
EnglishI made up my mind that I'd got to find out more about this business.
Úgy döntöttem; hogy utánanézek ennek az ügynek.
EnglishI made up my mind then exactly what I was going to do.
Akkor határoztam el, pontosan mit fogok csinálni.
EnglishUnlike you, I haven't made up my mind.
Magával ellentétben énnekem még nincs kialakult véleményem.
EnglishI made up my mind that directly after lunch I'd take Caroline aside and accuse her point-blank of having stolen the stuff.
Elhatároztam, hogy rögtön ebéd után félrevonom Caroline-t, és nyíltan megvádolom, hogy ellopta a mérget.
EnglishIn one instant I saw a vast and terrifying possibility, and in that same instant, without question, I made up my mind.
Egyszer csak megláttam a hatalmas és rettenetes lehetőséget, és ugyanabban a pillanatban rá is szántam magam.

Other dictionary words

English
  • made up my mind

Search for more words in the English-Swedish dictionary.