"to maintain" translation into Hungarian

EN

"to maintain" in Hungarian

EN to maintain
volume_up
[maintained|maintained] {verb}

These are very clear, firm positions that the European Union has maintained, is maintaining and will continue to maintain in its relations with the United States.
Ezek teljesen egyértelmű, határozott állásfoglalások, melyeket az Egyesült Államokkal fennálló kapcsolataiban az Európai Unió fenntartott, fenntart, és a jövőben is fenn fog tartani.

Context sentences for "to maintain" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe EU and Taiwan maintain economic and commercial relations on a large scale.
Az EU és Tajvan jelentős gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat tartanak fenn.
EnglishThe EU must maintain its consistent message so as not to lose its credibility.
Az EU-nak következetes üzenetet kell képviselnie, hogy megőrizze szavahihetőségét.
EnglishA third of the network is going to ruin through lack of resources to maintain it.
A hálózat harmada lassan tönkremegy a fenntartáshoz szükséges források hiánya miatt.
EnglishIt should be possible to maintain the level of employment in Pula, Rijeka and Split.
Pulában, Rijekában és Splitben fenn kell tudni tartani a foglalkoztatási szintet.
EnglishWe therefore maintain that India is a model of cultural and religious pluralism.
Fenntartjuk ezért, hogy India a kulturális és vallási pluralizmus modellje.
EnglishI think that it is in Europe's best interests to maintain open global markets.
Véleményem szerint Európa érdeke, hogy fenntartsa a nyílt globális piacokat.
EnglishFor Melanie's sake, if not her own, she had to maintain control of herself.
Ha nem a maga kedvéért, akkor Melanie érdekében, de uralkodnia kell az érzelmein!
EnglishThese two reports maintain the existing structures of the common agricultural policy.
Ez a két jelentés fenntartja a közös mezőgazdasági politika létező struktúráit.
EnglishThis proposal, however, will maintain the existing two-tier healthcare system.
Ez a javaslat azonban fenn fogja tartani a meglévő kétlépcsős egészségügyi rendszert.
EnglishIt is important to maintain the schedule of this work and its smooth progress.
Fontos fenntartani ennek a munkának az ütemtervét és zavartalan alakulását.
EnglishThat means she'll point with her spade and maintain an endless line of chatter.
Ez azt jelenti, hogy ide-oda mutogat az ásójával, és megállás nélkül jártatja a száját.
EnglishFinally, I voted for Amendment 107, seeking to maintain compulsory distillation.
Végül, megszavaztam a 107. módosítást, amely a kötelező lepárlás megtartására törekszik.
EnglishThe Dalai Lama has urged his people to maintain the path of non-violence.
A dalai láma arra bíztatja népét, hogy maradjanak az erőszakmentesség ösvényén.
EnglishThanks to it, we maintain stable relationships with our closest neighbours.
Ennek köszönhetően stabil kapcsolatokat tartunk fenn legközelebbi szomszédjainkkal.
EnglishTo maintain his balance, he steadied himself with one hand against the cart.
Megtámaszkodott a kocsi oldalában, nehogy szégyenszemre elvágódjon a földön.
EnglishIt is necessary to maintain a low percentage of their use and a low grants level.
Mind a használatukat, mind a támogatásokat alacsony szinten kell tartani.
EnglishIn order to maintain this, it is important to remain extremely vigilant.
Annak érdekében, hogy a jelen helyzetet fenntartsuk, fontos a rendkívüli éberség.
EnglishThirdly, and just as importantly, we need to maintain solidarity during this crisis.
Harmadszor, ami legalább ilyen fontos, szolidárisan kell viselkednünk a válság alatt.
EnglishWe want to maintain a strong social state, which will also enhance our competitiveness.
Erős jóléti államot kívánunk fenntartani, amely fokozza a versenyképességünket is.
EnglishIt is now up to the third country in the troika, Hungary, to maintain this momentum.
Most a trojka harmadik tagján, Magyarországon a sor, hogy ezt a lendületet megőrizze.