"major road" translation into Hungarian

EN

"major road" in Hungarian

EN

major road {noun}

volume_up
One, a wide, clear path that looked as if it had once been a major road, ran to the left, downward into what appeared to be a huge valley.
A balra tartó, széles, tisztán látható ösvény, vélhetőleg egy valahai főútvonal maradványa, lefelé ment valamibe, ami egy hatalmas völgy lehetett.

Similar translations for "major road" in Hungarian

major noun
major adjective
road noun
major suit noun
Hungarian
major axis noun
Hungarian
major planet noun
Hungarian
major premise noun
Hungarian

Context sentences for "major road" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn 2006, 14 major road schemes were completed, but not one of them was in the BMW region.
2006-ban, 14 kiemelt út-projekt zárult le, de ezek egyike sem érintette a BMW-régiót.
EnglishI would like to place the major road scheme, which is very important in remote areas, in context.
Szeretném azonban a figyelem középpontjába a kieső térségek számára kiemelkedően fontos főút tervet állítani.
EnglishThis is a major setback on the road of transition.
Ez az átalakulás útján komoly visszalépést jelent.
English. - (RO) This directive is absolutely necessary, especially for the major road infrastructure projects.
írásban. - (RO) Erre az irányelvre feltétlenül szükség van, különösen a nagy közúti infrastrukturális projekteknél.
EnglishA major bump in the road, Hitch answered.
Illetve nem is olyan kicsi felelte Hitch.
EnglishI am convinced that this period will be marked by major advances along the road to a Europe of peace and solidarity.
Meggyőződésem, hogy ebben az időszakban nagy előrelépés történik majd a béke és szolidaritás Európájának megteremtése felé.
EnglishEvery major road in L.A. is blocked.
Az összes L.A.-be vezető főutat lezárták.
EnglishThe Commission's efforts therefore - I have to tell you again - have one major objective, that of road safety.
A Bizottság törekvéseinek középpontjában - és ezt ismét el kell mondanom Önöknek - egyetlen kiemelt cél szerepel: a közúti közlekedés biztonsága.
EnglishOne, a wide, clear path that looked as if it had once been a major road, ran to the left, downward into what appeared to be a huge valley.
A balra tartó, széles, tisztán látható ösvény, vélhetőleg egy valahai főútvonal maradványa, lefelé ment valamibe, ami egy hatalmas völgy lehetett.
EnglishMadam President, this report was certainly a major step along the road to fighting trafficking in human beings in general and trafficking in women in particular.
Tisztelt elnök asszony! Ez a jelentés nagy előrelépést jelent az emberkereskedelem, különösen a nőkereskedelem elleni küzdelem terén.
EnglishStretching from the French border to Turin, the very beautiful Val di Susa is only one to two kilometres in width but already has a major motorway, another main road and a railway line.
A francia határ és Torino között fekvő gyönyörű Susa-völgy csupán egy-két kilométer széles, ám már egy nagy autópálya, egy további főút és egy vasút szeli át.
English`It should have reached all major road-patrol units by seven, and the police on duty in the main towns should be informed throughout the night as they check in for night duty.
Körülbelül hétkor vehették az útügyelet központjai, a nagyobb városokban pedig folyamatosan közlik az állománnyal, ahogy az éjszakára beosztottak szolgálattételre jelentkeznek.