"majority opinion" translation into Hungarian

EN

"majority opinion" in Hungarian

See the example sentences for the use of "majority opinion" in context.

Similar translations for "majority opinion" in Hungarian

majority noun
major noun
major adjective
opinion noun

Context sentences for "majority opinion" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe should have written the majority opinion, and ten years ago he would have.
Akár ő is írhatta volna a többségi véleményt, és tíz évvel ezelőtt ő is írta.
EnglishThe brief was from a case in which he would write the majority opinion.
Egy olyan eset tényvázlata volt, amelyben majd ő írja a többségi véleményt.
EnglishExplain, then, if you will, the majority opinion in Nash v. New Jersey.
Akkor lenne olyan szíves megismertetni bennünket a többségi véleménnyel a Nash kontra New Jersey-ügyben?
EnglishThose visions are just views from the margins, packaged as majority opinion.
Ezek a jövőtervek csak marginális vélemények, mégis úgy csomagolták őket, mintha többségi véleményt képviselnének.
EnglishI would like to make sure that OLAF is aware that this image does not represent the majority opinion of the House.
Szeretném, hogy az OLAF tudja, hogy ez a kép nem a Ház többségének véleményét tükrözi.
English. - Mr President, I have seen that a very broad majority has the same opinion that we have.
a Bizottság tagja. - Elnök úr! Úgy láttam, hogy a nagy többség osztja a véleményünket.
EnglishThe majority opinion at the time was that they did not.
Akkor a többség azon a véleményen volt, hogy nem.
EnglishWho wrote the majority opinion? he asked her.
Ki írta a többségi véleményt? kérdezte a lánytól.
EnglishEither way, the 22 chapters of the report provide a good problem summary from the perspective of the majority opinion of experts worldwide.
A jelentés 22 fejezete mindenképpen jól összegzi a problémát a világ szakértőinek többségi véleményének szempontjából.
EnglishIf this were to become the majority opinion in the European Union in the next parliamentary term, it would destroy the heavily-financed peace plan set up after the Balkan wars.
Ha a következő parlamenti időszakban ez lesz az Európai Unióban a többségi vélemény, az tönkre tenné a balkáni háborúk után nagy erőkkel finanszírozott béketervet.
EnglishIn my opinion, the majority on Parliament's Committee on the Environment, Public Health and Food Safety have not viewed the matter in all of its aspects with regard to this report.
Véleményem szerint a Parlament Környezetvédelmi, Közegészségügy és Élelmiszerbiztonsági Bizottságának többsége nem vette figyelembe a jelentés összes aspektusát.
EnglishNonetheless, I suspect that maintaining, as you do, that the situation in Bosnia-Herzegovina is worse than that in Kosovo does not reflect majority opinion in the Union.
Ezzel együtt azt gyanítom, annak képviselete, hogy a helyzet Bosznia-Hercegovinában rosszabb, mint Koszovóban - ahogyan ön is állítja - nem tükrözi a többségi véleményt az unióban.
EnglishIt is therefore the majority opinion of the Bureau that utilization of the Gates should be permitted, but only for the dispatch of a force to close them, or destroy them.
A Tanács tagjainak az a javaslata, hogy használjuk fel a Kapukat, de csak arra a célra, hogy általuk eljuthassunk valamennyi feltárt világba, és ott lezárjuk vagy megsemmisítsük őket.

Other dictionary words

English
  • majority opinion

Translations into more languages in the bab.la Norwegian-English dictionary.