"majority society" translation into Hungarian

EN

"majority society" in Hungarian

See the example sentences for the use of "majority society" in context.

Similar translations for "majority society" in Hungarian

majority noun
major noun
major adjective
society noun
Hungarian

Context sentences for "majority society" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe joint culpability of the majority society is also often glossed over.
A többségi társadalom közös vétkessége felett gyakran átsiklunk.
EnglishThe biggest barrier to Roma inclusion with the majority society is poverty and low levels of education.
A romák többségi társadalomba való beilleszkedésének legnagyobb akadálya a szegénység és az alacsony iskolai végzettség.
EnglishWhile the majority of society is ageing, the proportion of Roma in society is rising through high population growth.
Miközben a többségi társadalom elöregszik, a nagy népességnövekedés folytán a romák aránya egyre nő a társadalomban.
EnglishWe have to act against this not only for the benefit of the majority of society, but also for the benefit of the honest Gipsy people.
Ez ellen szigorú fellépésre van szükség, nemcsak a többségi társadalom, hanem a cigányság tisztességes életvitelű többsége részéről is.
EnglishEthical and cultural issues that are of fundamental importance for the majority of the society that we represent are not being taken into account.
Nem vesz figyelembe olyan etikai és kulturális szempontokat, amelyek az általunk képviselt társadalom szempontjából alapvető jelentőségűek.
EnglishIt is not only a matter of money, but also of whether there are any qualified experts from the majority and Roma society who want to take this matter further.
Nemcsak pénz, hanem felkészített szakértők kérdése is, hogy a többség és a roma társadalom részéről vannak-e olyanok, akik ezt az ügyet előre akarják vinni.
EnglishThey want to be able to show their faith in public, to represent it and to have Christian symbols accepted by the minority in this majority society.
A hívők nyilvánosan is ki akarják mutatni és ki akarják fejezni a hitüket, és azt szeretnék, hogy a keresztény jelképeiket fogadja el a többségi társadalomban élő kisebbség.
English(HU) Mr President, the situation of national minorities primarily depends on the constructive cooperation of the political representatives of the majority society and the minority.
(HU) A nemzeti kisebbségek helyzete elsősorban a többségi társadalom és a kisebbség politikai képviselőjének konstruktív együttműködésétől függ.
EnglishWe are worried that the young lawyers praised the assassin, but we also take notice that an overwhelming majority of Pakistani society has condemned this murder.
Aggasztónak találjuk, hogy a fiatal ügyvédek ünnepelték a merénylőt, ugyanakkor azt is látjuk, hogy a pakisztáni társadalom túlnyomó többsége elítélte ezt a gyilkosságot.
EnglishThe increasing and justified existential anxiety of the majority in society constitutes a fertile soil for hatred of minorities, for a discriminatory, exclusionary stance and for scapegoating.
A többségi társadalom erősödő és jogos egzisztenciális szorongása pedig termékeny talaja a kisebbség gyűlöletének, a megbélyegző, kirekesztő magatartásnak, a bűnbakképzésnek.

Other dictionary words

English
  • majority society

Even more translations in the English-Korean dictionary by bab.la.