"make a case" translation into Hungarian

EN

"make a case" in Hungarian

See the example sentences for the use of "make a case" in context.

Similar translations for "make a case" in Hungarian

make noun
to make verb
a article
a-
Hungarian
case noun
to case verb

Context sentences for "make a case" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishStill, that little may as well be cleared up to make the case complete.
De még az a kevés is hasznunkra válhat, hogy az ügyben teljesen világosan lássunk.
EnglishIf we don't make this case, the truckers will take matters into their own hands.
Ha nem tudjuk megoldani az ügyet, akkor a szállítók maguk oldják meg.
EnglishIn fact, said Colonel Melchett, we can't make a case against anybody.
Az igazság az, hogy senki ellen sem emelhetünk vádat mondta Melchett ezredes.
EnglishFrom this aspect, I make the case for establishing accompanying measures in other areas too.
Ezért érvelnék amellett, hogy más területeken kiegészítő intézkedések szülessenek.
EnglishI read on, skimming to find the kernels that would make my case grow.
Tovább olvastam, keresve a magokat, amelyek megnövelhetik ügyem fontosságát.
EnglishSo we commissioned an economic feasibility study to try to make the case.
Ezért rendeltünk egy gazdasági megvalósíthatósági tanulmányt, hogy bizonyítsuk, megéri-e.
EnglishI may make my case as Claudio's, to crosse this in the smallest
Ha ettől csak körömfeketényit is eltérek, magam is úgy járok, mint Claudio.
EnglishI will not disagree with you, Qian, but we must make our case to the rest of our colleagues.
Sajnos az, Csien, és mindenképpen a kollégáink elé kell tárnunk.
EnglishYou may say this is not fair, because I'm selecting two countries to make a case against democracy.
Most azt mondhatják, ez nem fair, mert kiválasztottam két országot, hogy megvádoljam a demokráciát.
EnglishIt seems that the greatest thing I can do is to make the case, and the greatest thing I can do is to please God.'
Úgy érzem, ez a legfontosabb feladatom, amivel leginkább elnyerhetem Isten tetszését."
EnglishSecondly, I want to make the case for multilingualism.
Másodszor, szeretnék kiállni a soknyelvűség ügye mellett.
EnglishThey have an opportunity to make their case to the Council.
Módjukban lesz kifejteni érveiket a Tanács előtt.
EnglishIt's details, little things that make a case.
A részletek, apró dolgok segíthetnek az ügyekben.
EnglishI don't see that we can make a case against him.
Nem hiszem, hogy vádat emelhetnénk ellene.
EnglishI make the case for including aviation in a trading system that is as open and efficient as possible.
Magam azt szorgalmazom, hogy a lehető legnyitottabb és leghatékonyabb kibocsátáskereskedelmi rendszert terjesszük ki a légi közlekedésre.
EnglishHis number one boy, Salvatore Gravano-Sammy the Bull, they called him-turned government witness and helped make the case for us.
A jobbkeze, Salvatore Gravano, alias Sammy, a Bika, vállalta a tanúskodást, és segített nekünk felépíteni a vádat.
EnglishLet me make my case, you'll be heard.
Hadd fejezzem be, magára is sor kerül.
EnglishThe police will make a case against him.
EnglishIt seems right to make the case.
Az tűnik helyesnek, hogy disputáljak.
EnglishAnother English friend who was imprisoned later writes that his experiences in jail make Smillies case easier to understand.
Egy másik angol barátom, aki később került börtönbe, azt írja, hogy saját börtöntapasztalatai érthetőbbé teszik Smillie esetét.

Other dictionary words

English
  • make a case

Search for more words in the Norwegian-English dictionary.