"make a choice" translation into Hungarian

EN

"make a choice" in Hungarian

See the example sentences for the use of "make a choice" in context.

Similar translations for "make a choice" in Hungarian

make noun
to make verb
a article
a-
Hungarian
choice noun
choice adjective

Context sentences for "make a choice" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSimilarly I do not believe that we have to make a choice between Nice or Lisbon.
Hasonlón, nem hiszem, hogy választanunk kellene Nizza vagy Lisszabon között.
EnglishOpen the Control Center, select Peripherals->Keyboard and make your choice.
A beállítás a Vezérlőpult - Perifériák - Billentyűzet modulban végezhető el.
EnglishThat is entirely up to you, and if you should make that choice, I shall respect it.
Ez teljes mértékben tőled függ, és ha ezt választod, én tiszteletben tartom a döntésed.
EnglishThe other half of the students are told exactly the opposite: "Make your choice.
A hallgatók másik felének épp az ellenkezőjét mondjuk: "Válasszanak.
EnglishWe can congratulate all of them, but we had to make a choice, and there was no other possibility.
Mindnyájuknak gratulálhatunk, azonban választanunk kellett, nem volt más lehetőség.
EnglishThis is what you need me for: to make the choice the Coronal charged you to, and win your life.
Azért van szükséged rám, hogy az Uralkodónak tetszően válassz és ezzel megmentsd az életed.
EnglishIt is not the case that Members themselves are free to make this choice.
Ez nem azt jelenti, hogy a képviselők választhatnak szabadon.
EnglishThose Member States that have other models in place must surely be able to make a choice.
Azoknak a tagállamoknak, ahol más modell van érvényben, mindenképpen választási lehetőséget kell kapniuk.
EnglishIt is true that this is a lifestyle choice, and that people will eventually make their choice.
Igaz az, hogy ez egy életstílussal kapcsolatos választás, és az emberek meg fogják hozni a döntésüket.
EnglishSo Europe has to make a choice: either we lead or we dance to other people's tunes.
Tehát Európának választania kell: vagy vezető szerepet játszunk, vagy pedig úgy kell táncolnunk, ahogy ők fütyülnek.
EnglishI want my freedom only that I may make a choice elsewhere.
Csak azért akarom a szabadságomat, hogy máshol választhassak.
EnglishBut still Frodo did not speak to Gollum or make his choice.
Ám Frodó most se szólt semmit Gollamnak, nem döntött még.
EnglishWhen Michael stood at the gate years ago in your time, I saw that you would make a choice.'
Amikor Michael, a ti időtök szerint való évtizedekkel ezelőtt megállt a kapunál, már akkor láttam, hogy választanod kell.
EnglishDarcy is neither by honour nor inclination confined to his cousin, why is not he to make another choice?
Ha Mr. Darcyt nem köti unokahúgához sem az adott szó, sem a vonzalom, miért ne választhatna más leányt?
EnglishChoose swiftly, or I shall make the choice for you.
Válassz gyorsan vagy én fogok helyetted választani.
EnglishI tell you what you must know to make your choice.
Elmondom neked, amit tudnod kell, hogy választhass.
EnglishThey want to be able to make their choice without hindrance and without any obstacles arising from a lack of competition.
Azt akarják, hogy gátló körülmények és a verseny hiányából fakadó akadályok nélkül választhassanak.
EnglishStill, I've got to make a choice, just as she was about to hazard a guess, the glowing letter shifted again.
Már azon volt, hogy találomra kiválassza az egyik útvonalat, amikor a komputer újabb információkat jelenített meg.
EnglishThat's how I went to school -- pretty much a government guy pointing a gun and told my father, "You have to make a choice."
Egy este a kormány katonái körbeveszik a falut, azt mondják, minden vén hozzon egy fiút az iskolába.
EnglishIt's like having to make a choice: a blessing or a curse.
Szinte választhatsz: átok-e vagy áldás.

Other dictionary words

English
  • make a choice

Even more translations in the English-Vietnamese dictionary by bab.la.