"make a contact" translation into Hungarian

EN

"make a contact" in Hungarian

See the example sentences for the use of "make a contact" in context.

Similar translations for "make a contact" in Hungarian

make noun
to make verb
a article
a-
Hungarian
contact noun
to contact verb

Context sentences for "make a contact" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWith the door in the closed position, the plunger would enter the socket and make a contact.
Ha az ajtó csukva van, a vasmag behatol a foglalatba, és létrejön az érintkezés.
EnglishOK, I think that was good, but I really, really think... you guys shouldn't make eye contact.
Jó volt, bár szerintem nem kéne a szemkontaktus, - elrontjátok vele a jelenetet.
EnglishCounsellor, as this is a female-dominated society, you might wish to make first contact.
Tanácsadó, mivel ez egy nőuralomra épülő világ, jobb lenne, ha ön beszélne velük először.
EnglishWhen you get to work tomorrow, make a contact report, she told him.
Holnap, amint munkába állt, tegyen jelentést arról, hogy találkozott velem.
EnglishHe said nothing, did not make eye contact, and gave no indication that he even heard them.
Nem szólt semmit, nem nézett a szemükbe, és nem adta jelét, hogy akár csak hallja is őket.
EnglishIn the meantime, I tried to make direct contact with Cortland, but he did not return my calls.
Nagyon szép volt, nagyon üdítő, nagyon biztonságosnak látszott.
English'I want him to develop information, not to make a contact, and not to expose himself.
Azt akarom, hogy információkat tárjon fel, és nem azt, hogy kapcsolatot létesítsen, sőt azt sem, hogy felfedje magát.
EnglishGo to Tyr and make inquiries, contact the Veiled Alliance and tell them he was coming.
Menjek Tyrbe, és kérdezősködjek; vegyem fel a kapcsolatot a Titkos Szövetséggel, és mondjam meg nekik, hogy érkezik.
EnglishBut most of all, the Norden bombsight required the bombardier to make visual contact with the target.
De leginkább, a Norden bombacélzó megkövetelte, hogy a bombázó vizuális kontaktust létesítsen a céllal.
EnglishPrisoner Irwin, under no circumstances... is an inmate allowed to make physical contact with an officer.
Irwin fegyenc, megszegte a szabályzatot, mi szerint... semmilyen körülmények között nem érhet tiszthez.
EnglishHe was waiting to make first contact with the agent from the Red Army whom he had taken over from Lessing.
Az elsőő kapcsolat felvételére várt a szovjet hadseregnél beépült ügynökével, akit Lessingtőől vett át.
EnglishAnd watch her make eye contact with them right about now.
És nézzék, ahogy egymásra pillantanak körülbelül itt.
EnglishThere are people who don't want to make eye contact.
Vannak emberek, akik nem akarnak a szemembe nézni."
EnglishI'll pull some strings, and make a contact.
Valahogy majd felveszem vele a kapcsolatot.
EnglishYou will make no contact with me.
Az utazása folyamán ne lépjen velem kapcsolatba!
English- Told him I was gonna make a contact.
EnglishMaybe I should make the contact.
Talán nekem kéne kapcsolatba lépni vele.
EnglishNow, if we do happen to make a contact...
EnglishIf Winkler is a courier, Id expect him to make his contact and hand over his package, or to pick up the package he came to collect, at some public place.
Ha Winkler futár, várható, hogy a csomagot, amelyet hozott vagy amelyet visz, nyilvános helyen adja vagy veszi majd át.
EnglishThe Office of the United Nations High Commissioner for Refugees is also called upon to make immediate contact with the people currently being held hostage.
Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságát is felkérték, hogy haladéktalanul létesítsen kapcsolatot a jelenleg fogva tartott emberekkel.

Other dictionary words

English
  • make a contact

Search for more words in the English-Thai dictionary.