"make a contribution" translation into Hungarian

EN

"make a contribution" in Hungarian

See the example sentences for the use of "make a contribution" in context.

Similar translations for "make a contribution" in Hungarian

make noun
to make verb
a article
a-
Hungarian
contribution noun

Context sentences for "make a contribution" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI believe we can make this contribution on several fronts at European level, too.
Meggyőződésem, hogy európai szinten is több fronton hozzájárulhatunk ehhez.
EnglishUniversities and schools must make a contribution to creating a smart Europe.
Az egyetemeknek és az iskoláknak is hozzá kell járulniuk az okos Európa megteremtéséhez.
EnglishThe 2012 European budget must also make a contribution in this area.
A 2012. évi európai költségvetésnek e területhez is hozzá kell járulnia.
EnglishWhat we want is for speculators to make their contribution to the risk and to overcoming the risk.
Azt akarjuk, hogy a spekulánsok hozzájáruljanak a kockázathoz és a kockázat leküzdéséhez.
EnglishSecondly, Europe really can change things and make a contribution.
Másodszor: Európa valóban képes arra, hogy fordítson a helyzeten és hozzájáruljon a megoldáshoz.
EnglishFinally, I think everybody has to make a contribution.
Végezetül, hadd jegyezzem meg, hogy mindenkinek részt kell vállalnia.
EnglishA sound, European-level deposit-guarantee system is bound to make a contribution in this respect.
Egy megbízható, európai-szintű betétbiztosítási rendszer biztos, hogy segítséget jelent ezen a téren.
EnglishMember States in turn will make their contribution to give a final budget of EUR 720 million.
Ezenkívül a tagállamok is hozzájárulnak a finanszírozáshoz, így a végső költségvetés 720 millió euró lesz.
EnglishNow, it is a pleasure to invite the President of the European Commission, José Manuel Barroso, to make his contribution.
Örömmel kérem fel az Európai Bizottság elnökét, José Manuel Barroso urat a hozzászólásra.
EnglishActually we are trying to make a contribution regarding the promotion of a harmonious society, stability, unity.
Valójában mi egy harmonikus társadalom, a stabilitás és az egység előmozdításához próbálunk hozzájárulni.
EnglishThe EPAs must make a contribution to this.
Az EPA-megállapodásoknak is hozzá kell járulniuk ehhez.
EnglishFor it hath pleased them of Macedonia and Achaia to make a contribution for the poor of the saints that are in Jerusalem.
Macedónia és Achája ugyanis jónak látták, hogy gyűjtést rendezzenek a jeruzsálemi szegény hívek javára.
EnglishThe Roma must make a contribution to all of this.
A romáknak is hozzá kell járulniuk mindehhez.
English(FI) Mr President, as I come from the gold country of Northern Lapland, I want to make my contribution in this debate.
(FI) Elnök úr, én Észak-Lappföldről, az aranyvidékről származom, ezért szeretnék hozzászólni ehhez a vitához.
EnglishThose who have made a nice living from speculation and exorbitant interest rates for years should now make a contribution.
Azoknak, akik évekig jól éltek spekulációból és a csillagászati kamatlábakból, most részt kell vállalniuk.
EnglishThe Community shall make a contribution to the implementation of the measures referred to in Article 1 for a period of five years.
(1) A Közösség ötéves időszakra járul hozzá az 1. cikkben említett intézkedések végrehajtásához.
EnglishBut we're willing to make a contribution.
Ennek ellenére szívesen adnánk némi támogatást.
EnglishThere is clearly an urgent need for action here, and the car industry must make its contribution to cutting emissions.
Egyértelműen sürgős cselekvésre van szükség, és az autóiparnak is hozzá kell járulnia a kibocsátások csökkentéséhez.
EnglishIreland will continue to make its contribution in a peacekeeping role, whether this is through the UN or the European Union.
Írország továbbra is közre akar működni a békefenntartásban, akár az ENSZ-en, akár az Európai Unión keresztül.
EnglishWe also agree on what steps would ideally lead to this and, of course, we are prepared to make our contribution.
Abban is egyetértünk, hogy milyen lépések vezetnének ide ideális módon, és természetesen készen állunk ehhez hozzá is járulni.

Other dictionary words

English
  • make a contribution

Moreover, bab.la provides the English-Hungarian dictionary for more translations.