"make a couple" translation into Hungarian

EN

"make a couple" in Hungarian

See the example sentences for the use of "make a couple" in context.

Similar translations for "make a couple" in Hungarian

make noun
to make verb
a article
a-
Hungarian
couple noun
Hungarian
to couple verb

Context sentences for "make a couple" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI will make a couple of comments on other topics at the end of the debate.
A vita végén egyéb témaköröket érintően még élnék a hozzászólás jogával.
EnglishI just want to make a couple of points today about the things that we need to do.
Szeretném néhány pontban összefoglalni, hogy melyek azok a dolgok, amelyeket meg kell lépnünk.
EnglishHowever, I would like to make a couple of clarifications about my position on this matter.
Mindenesetre, a kérdésről alkotott véleményemet szeretném megvilágítani néhány megjegyzéssel.
EnglishMr President, listening to the debate this morning I feel the need to make a couple of comments.
Elnök úr, a ma reggeli vitát hallgatva szükségét érzem, hogy tegyek néhány megjegyzést.
EnglishI may have to make a couple staff changes to ensure our secret will be kept, but Ling has brothers, sisters.'
Szerencse, hogy Lingnek vannak testvérei, az ő diszkréciójukban abszolút megbízom.
EnglishAllow me to make a couple of very fundamental points.
Engedjék meg, hogy néhány nagyon alapvető megjegyzést tegyek.
EnglishAllow me to make a couple of points about the report.
Hadd jegyezzek meg néhány dolgot a jelentéssel kapcsolatban.
EnglishI just want to make a couple of points.
Csupán néhány felvetéssel kapcsolatban kívánok észrevételt tenni.
EnglishI should like to make a couple of comments, however.
Szeretnék ugyanakkor néhány megjegyzést is tenni.
EnglishI should like to make a couple of brief remarks.
Ezzel kapcsolatban lenne néhány rövid megjegyzésem.
EnglishMr President, I wish to make a couple of comments.
Elnök úr! Néhány megjegyzéssel szeretnék élni.
EnglishCan we make a couple of stops before Ali's?
Nem állhatnánk meg valahol, mielőtt Alicehez mennénk?
EnglishAllow me to make a couple of final comments.
Engedjék meg, hogy két záró észrevételt tegyek.
EnglishI should like to make a couple more observations.
Szeretnék még néhány észrevételt tenni.
EnglishFinally, let me make a couple of comments on the universal periodic review, or the UPR, as it is known.
Végezetül engedjék meg, hogy két észrevételt tegyek az átlalános időszakos felülvizsgálatról, illeve másik ismert nevén az UPR-ről.
EnglishI would just like to make a couple of comments.
Csupán néhány hozzáfűznivalóm lenne.
EnglishI just want to make a couple of observations.
Mindössze néhány megjegyzést tennék.
EnglishLet me just make a couple of remarks.
Néhány további megjegyzést szeretnék tenni.
EnglishCould make a couple million for the company.
Néhány milliót csinálhatok a cégnek.
EnglishI would like to make a couple of political points, firstly about the code of conduct for clearing and settlement.
Szeretnék néhány politikai megállapítást tenni a tisztázás és elrendezés kedvéért, elsőként a magatartási kódexszel kapcsolatban.

Other dictionary words

English
  • make a couple

More translations in the English-Finnish dictionary.