"make a deal with" translation into Hungarian

EN

"make a deal with" in Hungarian

See the example sentences for the use of "make a deal with" in context.

Similar translations for "make a deal with" in Hungarian

make noun
to make verb
a article
a-
Hungarian
deal noun
with preposition

Context sentences for "make a deal with" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishShe and Craig were stuck here, and their single chance was to try to make a deal.
Craig és Tess kutyaszorítóban voltak, és az egyetlen kiút az egyezkedés lehetett.
EnglishBut if we can't make a deal in a couple CHAPTER SIX of minutes, I'll really have to split.
- De ha a vásárt néhány percen belül nem ütjük nyélbe, akkor bizony mennem kell.
EnglishHe's had to make a deal with his security forces, but a coup d'etat?'
Nincs megállása, az biztos, de hogy a biztonsági erők puccsra készülnének ellene?
EnglishAnd I can't get it myself, so I'm prepared to make a deal with you.
Én magam nem tudom megszerezni, hát hajlandó vagyok alkut kötni veletek.
EnglishIt took Sam less than an hour to make a deal with a fixer he had met through Hart.
Samnek alig egy órájába került, hogy megegyezzen a közvetítővel, akihez Harton keresztül jutott el.
EnglishI persuaded him I could keep him from getting it if he didn't make the deal with me before five-thirty.
Meggyőztem arról, hogy megakadályozhatom, ha fél hatig nem kötjük meg az alkut.
EnglishWe should make this deal with each other and work together.
Ennek érdekében egyezséget kell kötnünk és együtt kell működnünk egymással.
English'I wish it was this easy to make a deal with the opposition in the Diet,' Clark read aloud.
- Bárcsak az ellenzékkel is ilyen könnyű lenne alkut kötni - olvasta a tolmács válla felett Clark.
EnglishIf we needed to make a deal, I have all the authority I want.
Ha szükség lenne megegyezésre, nekem teljes felhatalmazásom van rá.
EnglishCan I make a deal with this guy, if I think he's within hooting distance of being on the level?
Megállapodhatok ezzel a fickóval, ha úgy találom, hogy nem teljesen elfogadhatatlan az álláspontja?
EnglishLet's make a deal, he said, looking out his window.
- Kössünk egy megállapodást - javasolta Mark, kibámulva az ablakon.
EnglishDo you believe you can really make a deal with the devil?
Maga szerint valóban le lehet paktálni az ördöggel?
EnglishI can't make some deal with you to fake miracles for her.
Nem alkudozhatok veled valami hazug csodára.
EnglishWe did not make a deal with Vietnam for anything!
Semmiről nem állapodtunk meg a vietnamiakkal!
EnglishYou'll understand, if we can make this deal.'
- Három napot kérek, és a magáé lesz Ljalin.
EnglishThen he said: I figured we could maybe make a deal.
Gondoltam, esetleg megállapodhatnánk.
EnglishShe realized she was on Let's Make a Deal.
- Megtartanám az ezer dollárt - mondta Susan.
EnglishDid the Germans make a deal with the Italians?
Megegyeztek-e a németek az olaszokkal?
EnglishShe said: I suppose we can't make a deal on this.
EnglishI would be glad to make a deal with you.
Biztosan meg tudnánk egyezni valahogy.

Other dictionary words

English
  • make a deal with

In the Turkish-English dictionary you will find more translations.