"make a decision" translation into Hungarian

EN

"make a decision" in Hungarian

See the example sentences for the use of "make a decision" in context.

Similar translations for "make a decision" in Hungarian

make noun
to make verb
a article
a-
Hungarian
decision noun

Context sentences for "make a decision" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishStill, I am but one voice and not of a mind to make a decision on this by myself.
Mégis, én csak egy ember vagyok, nem szándékozom egyedül meghozni a döntést.
EnglishConstitutional courts are now debating this issue as well and want to make a decision.
Erről a kérdésről alkotmánybíróságok most is vitáznak és döntést akarnak hozni.
EnglishIt is for them to make that decision and their democratic vote should be respected.
A döntés az övék, és a demokratikus döntésüket tiszteletben kell tartani.
EnglishOnce that feasibility study is available, we can then make a decision.
Miután rendelkezésre áll ez a megvalósíthatósági tanulmány, meghozhatjuk a döntést.
EnglishAzash could not feel him make that decision and so He could not stop the sword-stroke.
Nem látta előre a szándékot, így nem is tudta megakadályozni a csapást.
EnglishIn order to make this decision we need a large number of partners, in particular cities.
Ahhoz, hogy ezt a döntést meghozzuk, számos, különösen városi, partnerre van szükségünk.
EnglishWe have been waiting for 10 years: 10 years for the Council to make its decision.
10 évet vártunk: 10 évet, hogy a Tanács meghozza a határozatát.
EnglishThe authorities should make their decision as soon as possible.
A hatóságoknak a lehető legrövidebb időn belül meg kell hozniuk döntésüket.
English'A little advice never hurts a man when he's trying to make a decision.
Egy férfinak sosem árt egy kis tanács, amikor döntést kell hoznia.
EnglishThirdly, we need to make the decision-making process on nuclear issues more democratic.
Harmadszor: demokratikusabbá kell tennünk az atomenergiával kapcsolatos döntéshozási folyamatot.
EnglishLet us see whether the elections on Sunday are free and fair, and let us make a decision then.
Lássuk, hogy a vasárnapi választások szabadok és igazságosak-e, és aztán hozzunk döntést.
EnglishI had to make a decision about that, as about the other different things.
Erre még el kell szánnom magam, mint ahogy sok minden másra is.
EnglishAnd it is now up to others to decide and I hope they are given the space to make that decision.
A döntés most már másoké, és bízom benne, hogy lehetőségük lesz azt függetlenül meghozni.
EnglishI believe we are the ones who should decide and not wait for the others to make a decision.
Úgy gondolom, hogy nekünk kell ezt eldöntenünk, nem pedig arra várnunk, hogy mások döntsenek.
EnglishParliament is meeting today to debate it and will meet tomorrow to make a decision on it.
A Parlament ma összeült, hogy megvitassa, holnap pedig azért fog összeülni, hogy szavazzon róla.
EnglishDo this for Me before you make your decision whether or not to serve Memnoch or the Lord God.
Tedd meg ezt érettem, mielőtt eldöntenéd, hogy Memnochot kívánod-e szolgálni, vagy az Istent.
EnglishI had to make a decision: Walk right into 'em, expose your father... or stash the bag.
Döntenem kellett: Egyenesen odamegyek hozzájuk és ezzel lebuktatom apádat... vagy elrejtem a táskát.
EnglishThen she had to make a decision - whether to make up the other room or not.
Azért a biztonság kedvéért előbb a másik szobával kezdte.
EnglishThe people who undertake the risks are the ones that have to make the decision.
És azoknak kell dönteni, akik a kockázatot vállalják.
EnglishI'll have to make my decision for a reason you don't know, Dagenham.
Olyan érv alapján kell döntenem, amit maga nem ismer, Dagenham.

Other dictionary words

English
  • make a decision

Have a look at the Chinese-English dictionary by bab.la.