"to make a distinction" translation into Hungarian

EN

"to make a distinction" in Hungarian

EN to make a distinction
volume_up
{verb}

Similar translations for "to make a distinction" in Hungarian

make noun
to make verb
a article
a-
Hungarian
distinction noun
distinct adjective

Context sentences for "to make a distinction" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnti-personnel mines make no distinction between civilian and military victims.
A gyalogsági akna nem tesz különbséget civil vagy katonai áldozat között.
EnglishIt could be electric cars as well, so we have to make this distinction.
Beszélhetünk elektromos gépkocsikról is, tehát itt különbségtételre van szükség.
EnglishWe should make no distinction between these twin criminals - that is what they were.
Nem kell különbséget ennünk e két ikerbűnös között - azok voltak.
EnglishAs far as the economic strategy is concerned, I will make a distinction between three periods.
Ami a gazdasági stratégiát illeti, három időszakot fogok megkülönböztetni.
EnglishWhat-f ever fiend was responsible he cared to make no distinction.
Bármilyen démon is felelős ezekért a tettekért, nem volt válogatós fajta.
EnglishHowever, we should make a distinction between hunting and slaughter.
Ugyanakkor különbséget kell tennünk a vadászat és a mészárlás között.
EnglishAs a young man, Cale had never cared to make the distinction, and that failure haunted him.
Sephrisre nézett, és megpróbálta lerázni magáról a múlt árnyait.
EnglishWe make a distinction between talking from a diplomatic level and talking at the political level.
Megkülönböztetjük egymástól a diplomácia szintjén történő tárgyalást és a politika szintjén zajlót.
EnglishIt is also important to make a distinction between cause and effect.
Fontos továbbá különbséget tennünk ok és okozat között.
EnglishPlease make a distinction between Mr Oettinger, the former Christian Democrat, and Commissioner Oettinger.
Kérem, hogy ne keverje össze Oettinger urat, a volt kereszténydemokratát és Oettinger biztost.
EnglishAs a result, the directive must make this distinction.
Az irányelvnek ezért különbséget kell tennie a két dolog között.
EnglishI would like to emphasise the fact that we should make a distinction between the supply shortages and high prices.
Kiemelném azt a tényt, hogy meg kell különböztetnünk a kínálati hiányt és a magas árakat.
EnglishThe current flexible rules on record-keeping make no distinction between the various sizes of companies.
A jelenleg érvényes rugalmas szabályok nem tesznek különbséget a különböző méretű vállalatok között.
EnglishIt is very important to make a distinction between the two.
Nagyon fontos, hogy különbséget tegyünk a kettő között.
EnglishWe have to make a distinction between delocalisation outside the European Union and relocation in Europe.
Különbséget kell tennünk az Európai Unión kívüli delokalizáció és az Európai Unión belüli relokáció között.
EnglishIt is very important that we make a distinction here.
Nagyon fontos itt megfelelően elhatárolni a dolgokat.
EnglishI think it is fair to make a distinction between child labour in manufacturing and child labour in agriculture.
Úgy gondolom, hogy helyes, ha különbséget teszünk a gyártás során és a mezőgazdaságban alkalmazott gyermekmunka között.
EnglishI would like to make a distinction here - if I may, on a technical point - between the crucifix and the cross.
És itt szeretnék különbséget tenni - engedjék meg, ez egy szakmai kérdés - különbséget kell tenni a feszület és a kereszt között.
EnglishTherefore it is important to make the distinction between traders and brokers, as well as to clarify their roles and responsibilities.
Ezért fontos a kereskedők és a közvetítők megkülönböztetése, valamint szerepük és felelősségeik egyértelművé tétele.
EnglishFor that reason, we should make a distinction between facts and empirical certainties on the one hand and hypotheses on the other.
Ezért különbséget kell tennünk egyrészt a valóság, illetve az empirikus tények, másrészről pedig a feltételezések között.