"make a go" translation into Hungarian

EN

"make a go" in Hungarian

See the example sentences for the use of "make a go" in context.

Context sentences for "make a go" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishShe had the power to unlock that door and make him go into that dark hole.
Neki hatalmában állt kinyitni azt az ajtót és belökni a fiát a fekete lyukba.
EnglishIf we generate a plausible cover story, then we can make them go away.
Ha egy hihető fedősztorink van, elintézhetik, hogy leszálljanak a nyakunkról.
EnglishI have to scold them sometimes and make them go out without me.
Néha egyenesen pörölnöm kell velük, hogy menjenek el valahova nélkülem.
EnglishYou'll probably make a go of it, I said as I prepared to leave.
Ez valószínűleg sikerülni fog neked mondtam, miközben szedelőzködtem.
EnglishIgnoring these conditions does not make them go away.
Attól, hogy nem vesszük figyelembe ezeket a jelenségeket, azok még nem tűnnek el.
EnglishIt's very important, you know, said Miss Prescott, that they should make a go of this place.
Nagyon fontos nekik, ezt maga is tudja, hogy fellendítsék ezt a helyet magyarázta Miss Prescott.
EnglishI make Taki go to the dry-cleaner store... and now I have no time with him.
Taki a tisztítóban dolgozik, és nem vagyunk együtt soha.
EnglishThey were flooding it now, to make it go down, back into the water to see if the new pro­peller worked.
Most épp elárasztották, hogy lesüllyedjen, a hajó pedig a vízre kerüljön.
EnglishThey paid us the eleven thousand, then threw in another two hundred thousand to make us go away.
Kifizettek nekünk tizenegyezer dollárt, aztán hozzánk vágtak még kétszázezret, hogy eltűnjünk.
EnglishBut he had not been able to make a go of the Overlook, Jack thought.
De a Panorámát mégsem tudta jövedelmező vállalkozássá tenni.
EnglishWe must not allow a strategy of fear to be created to make them go home.
Nem szabad megengednünk, hogy létrejöjjön a félelem stratégiája, hogy aztán ennek hatására hazamenjenek.
EnglishUnnecessary fussing would not make time go faster.
A felesleges izgalmaktól ugyan meg nem táltosodik ez a rossz gebe - az idő.
EnglishAnd who knows, perhaps we can somehow make him go away.
Segítenénk önnek, és ki tudja, talán őt is rábírhatnánk a távozásra.
English`Can Deirdre make him go away and leave her alone?'
Deirdre meg tudja parancsolni neki, hogy távozzon tőle és hagyja békén?
EnglishPlease, Flute, say goodbye to your whales and make them go away.
Kérlek, Furulya, mondj búcsút nekik, és küldd vissza őket.
EnglishIt wasn't kind to do that, but I did it, just to make them go away.
Nem volt valami kedves, de megtettem, hogy menjenek el.
EnglishBut then she'd quieted down and tried to make a go of it.
De aztán lecsillapodott, és megpróbálta túltenni magát a dolgon.
EnglishAnd you, Vittorio, we cannot make you go through with it, either, if your nerve or your will fails.
És neked sem segíthetünk végigcsinálni, Vittorio, ha esetleg megroppan az akaratod vagy a bátorságod.
English'What that's supposed to make me go all gooey with compassion?'
Azt akarod mondani, hogy most szánnom kellene a disznót?
EnglishSo we did just this; we gave four year-olds this pattern of evidence, and we just asked them to make it go.
Nos mi odaadtuk ezt a bizonyíték mintázatot egy négyévesnek, és megkértük hogy bírja működésre.

Other dictionary words

English
  • make a go

Have a look at the Norwegian-English dictionary by bab.la.