"make a living" translation into Hungarian

EN

"make a living" in Hungarian

See the example sentences for the use of "make a living" in context.

Similar translations for "make a living" in Hungarian

make noun
to make verb
a article
a-
Hungarian
living noun
living adjective
to live verb
live noun
Hungarian
live adjective
live adverb

Context sentences for "make a living" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English'The two fellows make their living draining and cleaning cesspools.
A két fickó emésztőgödrök ürítésével és tisztításával keresi a kenyerét.
EnglishI can make the living part upstairs something quite unique.
Az emeleti lakásokat úgy rendezem be, hogy minden meglesz, amit csak kívánunk.
EnglishIf you want to make a living off it, you're talking about another world.
Nem erről a világról való vagy, ha a sikeréből akarnál megélni.
EnglishOf course, he still harboured the notion that he could make a living of sorts by writing.
Még nem tett le arról, hogy valahogyan megél majd az írásból.
EnglishIn Lithuania, it is now becoming increasingly difficult to make a living from fishing related activities.
Litvániában egyre nehezebb valamilyen halászathoz kapcsolódó tevékenységből megélni.
EnglishFurther, they joggled the elbows of those trying to make a living.
A hirigek az olyanok kezét is lefoglalták, akik nem akartak egyebet,csupán élni a mindennapi életet.
EnglishI've always wanted to be an artist, to make a living with my art.
Én is mindig művész akartam lenni, a művészetből megélni.
EnglishSomeone has told me that two or three men actually make a living by acting as professional informers against wrongdoers.
Valaki közölte velem, hogy két-három ember szinte hivatásává tette a besúgást.
EnglishBut how could he possibly make a living by writing? they demanded again.
És az írásból akar megélni? gyötörték tovább.
EnglishI'm selling what I have to sell to make a living.
Meg kell élnem, s ezért cserébe csak azt nyújthatom, ami az enyém.
EnglishThese birds make a living by diving into the water.
Ezek a madarak abból élnek, hogy a vízbe merülnek táplálékért.
English'You'll never make a living that way, friend,' Kalten told him.
Így nem fogsz megélni, barátom mondta neki Kalten.
EnglishSoon tribes came from all over Britain to make the living circle of the dance within our standing stones.
Hamarosan egész Britanniából jöttek hozzánk a törzsek, hogy megépítsék köveink között a tánc élő körét.
EnglishThink about whether you'd like being married to a slightly battered ex-cop who's struggling to make a living as a painter.
Gondolj arra, van-e kedved hozzámenni egy ex-zsaruhoz, aki festőként szeretne megélni!
EnglishIt turns out, petty crime's a terrible way to make a living.
Kiderült, a piti bűnözés nagyon rosszul keres.
EnglishThen you categorize it, then you file it, put that file in a filing cabinet, put it in your office and you can make a living doing it.
Lehet kategorizálni, lefűzni, betenni a szekrénybe betenni az irodába és megélni belőle.
EnglishIt has an economic dimension; there are large numbers of people who make their living from the sea and who work there.
Van egy gazdasági vetülete; nagyon nagy a száma azoknak, akik a tengerből élnek, akik a tengeren dolgoznak.
EnglishFishermen are asking for only one thing: to be able to make a living from their work and to be able to do their job.
A halászok csak egy dolgot kérnek: képesek legyenek megélni a munkájukból, és el tudják végezni a munkájukat.
EnglishIf you don't mind my saying so, Eln, your family is more than a little snobbish about the ways people can make a living.
És már megbocsáss a bírálatért, de a Cormallonok enyhén szólva sznobok a pénzkeresés lehetőségeit illetően.
EnglishMany people there make a living from the drugs trade and this, of course, is something that must change.
Az ott élők közül sokan kábítószer-kereskedelemből tartják fenn magukat, és ez természetesen olyasmi, amin változtatni kell.

Other dictionary words

English
  • make a living

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Vietnamese-English dictionary.