"make a long story" translation into Hungarian

EN

"make a long story" in Hungarian

See the example sentences for the use of "make a long story" in context.

Context sentences for "make a long story" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnna, to make a long story short: the entire staff will be let go.
Anna, hogy rövidre fogjam: a teljes csapatot szélnek eresztik.
EnglishSo, to make a long story short, they came to Canada.
A történet röviden az, hogy megérkeztek Kanadába.
EnglishHe cussed a lot, but to make a long story short, Director Voyles said we could pay a million cash, no more.
Sokat szitkozódott, de hogy rövidre fogjam a mondandómat: azt mondta, egymilliót fizetünk készpénzben, de nem többet.
EnglishSturdevant said: Sir, to make a long story short, yesterday Black Butz was taken from his pasture by four men in Clarrie green.
- Uram, röviden összefoglalva a történteket, tegnap Fekete Butzot elrabolta a legelőről négy Clarrie-zöldbe öltözött ember.
Englishto make a long story short
EnglishAnd to make a long story short, in the last couple of years now, thousands of people have begun to walk parts of the path of Abraham in the Middle East, enjoying the hospitality of the people there.
És hogy rövidre fogjam, az utóbbi néhány évben emberek ezrei vágtak neki gyalog Ábrahám útjának a Közel-Keleten megtapasztalva az ottaniak vendégszeretetét.

Other dictionary words

English
  • make a long story

Search for more words in the Swahili-English dictionary.