"to make a move" translation into Hungarian

EN

"to make a move" in Hungarian

EN to make a move
volume_up
{verb}

to make a move (also: to depart, to get off, to go, to pull out)
to make a move (also: to move)
volume_up
lép {vb} (sakkban)
He wondered when Hans and Petra would make their move.
Kíváncsi volt, vajon mikor lép Hans és Petra.

Similar translations for "to make a move" in Hungarian

make noun
to make verb
a article
a-
Hungarian
move noun
to move verb

Context sentences for "to make a move" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English'In which case, we just have to hope that the vermin don't make their move before.
- Akkor csak remélhetjük, hogy a féreg nem kezdi meg a tevékenységét mielőtt...
EnglishHe was walking around in broad daylight and everyone was scared to make a move.
Ott sétafikált fényes nappal, de annyira féltek tőle, hogy a közelébe se mertek menni.
EnglishAm I the only one who feels like we can't make a move, with this guy on us?
Én vagyok az egyetlen, aki úgy érzi, nem tud együtt dolgozni, ezzel a taggal?
EnglishAnd even if they did, they wouldnt make a move until their master returns.
S ha tudják is, addig nem tesznek egy lépést sem, míg gazdájuk haza nem tér.
EnglishIf the master on the bed meant to try and take it back, it would make its move now.
Ha a szukagazdi el akarja venni tőle, akkor most van itt az ideje.
EnglishMake no move to close in until the Paragon Committee have had a chance to hear what we have.
Semmit se tegyenek, amíg a Példakép bizottság meg nem hallgatja, amit most hallottunk.
EnglishOnce all the members of the secret group were identified, then he could make his move.
Amint a szervezet minden tagját azonosítják, ő megteheti a lépéseit.
EnglishHe was making the trees move, for nothing else on earth could make them move like that.
Õ mozgatja a fákat, mivel nincs más erő, amely így mozgathatná őket.
EnglishSir Basil thinks Gerasimov wants to make a move on the top spot.
Sir Basil úgy véli, Geraszimov lépést akar eszközölni a legfelsőbb szinten.
EnglishWe cannot make a move until our UCs have ID'd the drugs and called us in.
Addig nem csinálunk semmit, amig a két beépített ember nem azonosítja a drogot és jelez nekünk.
EnglishSo that is why we have to find the right way to make them move.
Ez az, amiért meg kell találnunk a megfelelő módot arra, hogy cselekvésre bírjuk őket.
EnglishI understand, but if we make a move, I want it to be in the dark.
- Megértem, de ha teszünk valamit, azt akarom, hogy sötétben csináljuk.
EnglishTo make them move again, as they should and not of themselves, though, was proving a problem.
Azonban a mozgásra képessé tenni őket már más jellegű probléma volt.
EnglishI will make my move when I am ready, templar, Rokan replied curtly.
- Majd akkor megyek, ha elkészültem, lovag - felelt Rokan kurtán.
EnglishYou, old man, will leave us be and make no move to twist or harm our spells as we go, or she will die.
Te pedig, öregember, ne próbálj az utunkba állni, különben a nő meghal!
EnglishI have tried to make Europe move, but Europe has changed me.
Megpróbáltam megmozdítani Európát, de Európa változtatott meg engem.
EnglishWe've been expecting them to make a move on the Spratly Islands.
Arra számítunk, hogy a Spratley-szigetekre fognak rámozdulni.
EnglishBut you make one move toward me, and I'll empty the gun on you.
De ha csak megpróbál felém araszolni, magába ürítem a tárat!
EnglishWhen I was within sprinting distance of our front porch, I decided to make my move.
Amikor már csak egy futamodásnyi távolságra voltam az első verandától, elhatároztam, hogy nem húzom tovább az időt.
EnglishWell, said Mary Kathleen, at least there's still us - and now we can start to make our move.
De hát mi legalább még itt vagyunk mondta Mary Kathleen , és most már nekikészülhetünk mi is, hogy lépjünk.