"make a note of" translation into Hungarian

EN

"make a note of" in Hungarian

See the example sentences for the use of "make a note of" in context.

Context sentences for "make a note of" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnyway it was important to make a note of certain names while they were fresh in his memory.
Mindenképpen fontos, hogy felírjon néhány nevet, amíg tisztán emlékszik rájuk.
EnglishIf you catch anything our gang's missed, make a note and we'll kick it around.
Ha úgy találja, hogy valami nem stimmel, szóljon, és utánanézünk.
EnglishYou will first make a note, Doctor, of the paper and the date.
Két pennyt kapok egy lapért, és gyakran tizenöt-húszat is megcsinálok naponta.
EnglishDobbs went to the car and leaned in to make a note on his report.
Dobbs a kocsihoz ment, és azon jegyzett fel valamit a jelentéshez.
EnglishMake a note: Build a series of towers which have no function except to be parks in the sky for the people.
Nota bene: építsünk egy sorozat tornyot, csak azért, hogy legyenek égi kertek az embereknek.
English'Johnson, make a note to institute inquire at the Cricketers on your way back.
- Akkor csak autón érkezhetett - mondta a felügyelő Johnson, jegyezze fel, hogy visszajövet érdeklődjünk a fogadóban.
EnglishI'd like to make a note of it for some Government work that I'm doing.
Megemlítem a kormánynak küldendő jelentésemben.
EnglishHe would make a note-something better for Jacob's son.
Gondolatban följegyezte: valami jobbat Jacob fiának.
EnglishTim, make a note for when we get back about dealing with cellular phones and radios outside the objective.
- Tim, jegyezd fel, hogy amikor visszaérünk, megbeszéljük, hogy csinálni kell valamit a kinti mobiltelefonokkal és rádiókkal.
EnglishClark saw Stanley make a note of that, too.
- Clark látta, hogy Stanley most is jegyzetel.
EnglishWill you make a note for me, Sheila?'
Fölírna nekem valamit, későbbi elintézésre, Sheila?
EnglishI will, however, make a note of your comments.
Megjegyzését mindazonáltal feljegyzem.
EnglishI'll make a note of it, MacAran promised.
EnglishMake another note.
EnglishMake a note, please.'
EnglishLet me make a note.
EnglishMake a note, boys.
EnglishWe'll make a note of these, said Mr. Bollard, and then when Colonel Luscombe is in London next, perhaps he'll come in and see what he decides himself he'd like to give you.
Nos, akkor ezekről feljegyzést készítünk, és ha majd Luscombe ezredes újra Londonban jár, esetleg befárad hozzánk, és kiválasztja, melyiket akarja önnek ajándékozni.

Other dictionary words

English
  • make a note of

In the English-Norwegian dictionary you will find more translations.