"make a point of" translation into Hungarian

EN

"make a point of" in Hungarian

See the example sentences for the use of "make a point of" in context.

Context sentences for "make a point of" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI appreciate that very much and I wanted to make that point here in Parliament.
Ezt igen nagyra értékelem, és ennek itt a Parlamentben is hangot kívántam adni.
EnglishGordon felt certain the site for the meeting had been chosen to make a point.
Gordon biztosra vette, nem véletlen, hogy a tárgyalást erre a helyre szervezték.
EnglishYou make the point repeatedly that we only put 1% of our production into biofuels.
Ismételten megemlíti, hogy termelésünk csupán 1%-át fordítjuk bioüzemanyagra.
EnglishI just make the point that Malloy does not appear to me to be a killer type.
Pusztán arra akartam fölhívni a figyelmét, hogy szerintem Malloy nem gyilkostípus.
EnglishSwallows pushed the knife a little way into the bandaging to make his point clear.
A Fecskés egy kicsit beljebb nyomta a kést a kötésbe, hogy egyértelműbbé tegye a helyzetet.
English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I would like to make a point of order.
(IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Egy ügyrendi megjegyzésem lenne.
English(ES) Mr President, I asked for the floor to make a point of order.
(ES) Elnök úr, azért kértem szót, mert egy ügyrendi kérdést szeretnék feltenni.
EnglishFinally, if you will allow me, Mr President, I would like to make a point of order.
Végezetül ha megengedi Elnök úr, szabálysértést szeretnék elkövetni.
EnglishLet me first make a point on the European perspective of the Western Balkans.
Először a Nyugat-Balkán európai perspektívájára szeretnék kitérni.
EnglishMay I finally make the point that we must remember the structure of Europe.
S hadd jegyezzem meg, nem feledkezhetünk el az európai struktúráról!
EnglishMadam President, I would like to make the point that you could not make this up today.
Elnök asszony, szeretnék rámutatni valamire, amit Ön nem említett ma.
EnglishI am speaking first now, but really to make a point to the Presidency.
Most azért szólok először, hogy az elnökség valóban világosan lásson.
EnglishTomorrow, first thing, I'll make a point of telling Walter how cooperative you've been,' she said.
- Holnap az első dolgom az lesz, hogy elmondom Walternek, mennyire segítőkész volt.
EnglishI wanted to make the point that we need a stable and reliable government in Pakistan.
Én csak azt akartam hangsúlyozni, hogy szükség van a stabil és megbízható kormányra Pakisztánban.
English'There are VR wing-flier purists who make a point of never doing the real thing!'
A virtuálisvalóság-függk sportot znek belle, hogy a való világban közelébe sem mennek a hólyagfáknak.
EnglishSo given the prince loved his music, Haydn thought he'd write a symphony to make the point.
Mivel a herceg kedvelte a zenéjét, Haydn azt gondolta ír egy szimfóniát, hogy megértesse vele.
EnglishPeople who liked to be seen would make a point of being seen.
Azok, akik szeretik, ha látják őket, gondoskodnak róla, hogy lássák őket.
EnglishMr President, I wanted to give an explanation of vote on this issue simply to make one point.
Elnök úr, azért kívántam indoklást fűzni a szavazáshoz, hogy egy dologra felhívjam a figyelmet.
EnglishIt is often true in Swedish debates that when you make your point you make a reference to democracy.
A svéd vitákra gyakran igaz, hogy érveléskor a demokráciára hivatkozunk.
EnglishMr President, I want to make a point on Ms Martens' report.
. - Elnök úr, Egy dolgot szeretnék megemlíteni Martens asszony jelentésével kapcsolatban.

Other dictionary words

English
  • make a point of

Have a look at the English-Italian dictionary by bab.la.