"make a scene" translation into Hungarian

EN

"make a scene" in Hungarian

See the example sentences for the use of "make a scene" in context.

Similar translations for "make a scene" in Hungarian

make noun
to make verb
a article
a-
Hungarian
scene noun

Context sentences for "make a scene" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishShould I stop the service and make a scene in the church?
Szakítsam félbe a szertartást, és csináljak jelenetet a templomban?
EnglishBut she had sworn to herself that she would not make a scene.
Megesküdött magának, hogy nem fog jelenetet rendezni.
EnglishNonetheless, they have not signed the joint resolution so that they can make a scene in plenary.
Ennek ellenére nem írták alá a közös állásfoglalást csak azért, hogy jelenetet rendezhessenek a plenáris ülésen.
EnglishIf you want to make a scene, do it without me, okay?
Ha jelenetet akarsz rendezni, azt inkább nélkülem, oké?
EnglishYou took me here so I wouldn't make a scene.
De igen, nyilvános helyre hoztál hát nem csinálok jelenetet.
EnglishWas he going to make a scene here before half of Arthur's people, demanding the acknowledgment that was his?
Talán jelenetet fog rendezni Arthur embereinek fele előtt, és követelni fogja, hogy ismerjék el azt, ami az övé?
EnglishWe don't want to make a scene, like last time.
Nem szeretnénk jelenetet, mint a multkor.
EnglishMake a scene or do something.
EnglishAnd I didn't want to make a scene.
English- Don't make a scene here.
EnglishI want to make a scene.

Other dictionary words

English
  • make a scene

More translations in the English-Polish dictionary.