"make a sound" translation into Hungarian

EN

"make a sound" in Hungarian

See the example sentences for the use of "make a sound" in context.

Context sentences for "make a sound" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI bent over and covered his mouth with my left hand before he could make a sound.
Hozzáhajoltam, és befogtam a száját a bal kezemmel, mielőtt megnyikkanhatott volna.
EnglishThey both had voices, but at no point in the dance would either make a sound.
Mindketten képesek voltak hangadásra, a tánc során mégis mindvégig némák maradtak.
EnglishYou make it sound like just because you quit, we'll never see each other again.
Úgy teszel, mintha attól, hogy felmondtál, soha többé nem találkozhatnánk.
EnglishI don't mean to make it sound like this is an actual exact science, it's not.
Nem szeretném úgy beállítani, mintha ez egy pontos tudomány lenne, nem az.
EnglishHe found he couldn't speak any longer or make any sound short of the whistle of his breath.
Már beszélni sem tudott vagy bármilyen hangot kiadni lélegzete sziszegésén kívül.
EnglishYou make me sound like a rat, Starmara hissed and started tugging with her teeth.
- Mintha patkány lennék - szisszent fel Starmara, majd rágni kezdett.
EnglishAnd so you need to make the sound of wind and blow them away and read the rest of the book.
Szóval utánoznod kell a szél hangját hogy elfujd őket és tovább olvashasd a könyvet.
English'Make a sound and I'll cut you, sis,' he said, and her mouth closed.
Ha pisszensz, összeváglak, hugi! mondta a férfi, és Miriam becsukta a száját.
EnglishHe couldn't make a sound, and couldn't see the car stop right beside him.
Egy hangot nem tudott szólni, sőt azt sem látta, hogy a kocsi közvetlenül mellette áll meg.
EnglishYou make it sound like a terrible thing to want to be left alone.
Úgy beszélsz, mintha olyan szörnyűség lenne, ha valaki egyedül akar maradni!
EnglishAsh drew back, careful not to make a sound, and then he turned and looked at Stuart Gordon.
Ash óvatosan, hangtalanul visszahúzódott, aztán megfordult, és ránézett Stuart Gordonra.
EnglishIt's difficult to make this sound wholesome...but he's inside me.
- Nehéz ezt úgy elmondani, hogy ne hangozzon betegesnek... de ő most itt van bennem.
EnglishAnd here he was, unable to make a sound to attract anyone's attention.
Õ meg képtelen egy hangot is kiadni, hogy fölhívja magára a figyelmet.
EnglishMy picture appears on the front of the CD -- (Laughter) -- but the conductor doesn't make a sound.
Az én képen van a CD-n -- (Nevetés) -- de a karmester egy hangot nem ad ki.
EnglishThey make it sound like someone's hunting lodge, Tina said.
Úgy hangzik, mintha tényleg csak egy vadászház lenne a közelben - mondta Tina.
English`Because I am laughing at your question, but I don't know how to make the sound of laughter.
Mert kacagok kérdéseden, de nem tudom, hogy kell kacagó hangot adni.
EnglishHe went down the steps, careful not to make a sound, and, turning, peered through the bedroom door.
Lement a lépcsőn, vigyázva, hogy ne üssön zajt, és belesett a hálószobába.
EnglishBecause you make it sound like a folktale, and folktales are part of the collective imagination.
Azért, mert maga mesél, a mesék pedig a kollektív képzeletvilág tényei.
EnglishBut she could make no sound, and her horn did not grow bright again.
De hangot már nem tudott kiadni, és szarva sem fénylett fel újra.
EnglishLet it make a sound and he would put a hole in its brains with these!
Ha ugatni kezd, hát kilyukasztom a kobakját ezzel a szerszámmal.

Other dictionary words

English
  • make a sound

Have a look at the English-Spanish dictionary by bab.la.